Posty

ŻYCIORYS

Grafika
Giuseppe (Józef) Lazzati urodził się w Mediolanie 22 czerwca 1909 r. Rodzice jego byli mediolańczykami. Ojciec pochodził z rodziny o przeszłości niepodległościowej. Rodzina Lazzatich była zamożna, posiadała sklep z różnymi gatunkami serów. Giuseppe od dziecka "był dobrze zorganizowany i metodyczny, dokładny w planowaniu swojego dnia i głęboko religijny. W szkole spisywał się bardzo dobrze. Świetnie zdał maturę klasyczną, tłumacząc z greckiego nie na włoski, ale bezpośrednio na łacinę, co było wówczas zastrzeżone tylko dla najlepszych. (...) Słuchał z przyjemnością muzyki i sam nauczył się grać na fortepianie". W 1918 roku jego rodzina przeprowadziła się do Alassio w Ligurii, by już w 1920 r. powrócić do Mediolanu, gdzie Giuseppe ukończył liceum. W tym czasie ważnym do odnotowania faktem jest jego przystąpienie do Stowarzyszenie Świętego Stanisława Kostki - miejsca spotkań i formacji młodzieży, które później zasłuży się bardzo społeczeństwu i Kościołowi. Już wtedy ujawnił

Tarnów: 30 stycznia święcenia biskupie ks. Artura Ważnego

W sobotę, 30 stycznia w kościele w Tarnowie - Mościcach odbędą się święcenia biskupie ks. Artura Ważnego. Decyzją papieża Franciszka, 12 grudnia 2020 roku ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Transmisja radiowa i telewizyjna umożliwi wielu osobom duchowy udział w święceniach biskupich. W kościele w związku z obostrzeniami znajdzie się ograniczona liczba osób. Święcenia biskupa nominata Artura Ważnego odbędą się w sobotę, 30 stycznia o 10.00. Miejscem uroczystości będzie kościół pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach, gdzie kapłan był wikariuszem a później proboszczem.  Mszy św. będzie przewodniczyć abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, a głównym konsekratorem będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż. Obecny będzie m.in. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski  w Polsce.  Święcenia odbędą się w rygorze sanitarnym, ograniczono liczbę uczestników wśród osób duchownych, życia konsekrowanego i świeckich.  „Niestety

Archiwa watykańskie obalają czarną legendę Piusa XII

Pewnego dnia dokumenty watykańskie staną się ogólnie dostępne a wówczas, gdy minie już presja chwili, będzie jasne, że Stolica Apostolska wykazała się zarówno troskliwością, jak i ostrożnością. Przewidywał to podczas jednego z wojennych kryzysów dyplomatycznych kard. Giuseppe Maglione, watykański sekretarz stanu w latach 1939-44. Słowa te zamieścił belgijski historyk Johan Ickx w swej nowej książce "Pius XII i Żydzi", zawierającej pierwsze wnioski z udostępnionych w marcu ubiegłego roku archiwów pontyfikatu Piusa XII. Kard. Maglione wypowiedział te słowa w kontekście poważnego kryzysu dyplomatycznego, do którego doszło po wystosowaniu przez Stolicę Apostolską noty protestacyjnej do rządu w Berlinie. Sprzeciwiono się w niej prześladowaniu katolików na terenach okupowanych, a zwłaszcza w Polsce. Gdy Niemcy odmówili przyjęcia tego dokumentu, Pius XII nakazał nuncjuszowi w Berlinie powiadomić na piśmie władze nazistowskie, że notę uznaje się za doręczoną, a jej odrzucenie odbiera

Ks. Piotr Odziemczyk: nie można dopuścić do powtórnej wiktymizacji osoby wykorzystanej seksualnie

"Pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, i nie można dopuścić, by doprowadzić do powtórnego zranienia, wiktymizacji osoby pokrzywdzonej" - powiedział ks. Ks. dr Piotr Odziemczyk, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Podczas konferencji pt. „Budowa w Kościele w Polsce systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich” duchowny omówił pracę delegata w diecezji. Ks. Odziemczyk odkreślił, że polega ona przede wszystkim na empatii, właściwym podejściu do osoby wykorzystanej i jej dramatu. Delegat to osoba, która jako pierwsza w imieniu biskupa przyjmuje zgłoszenie o wykorzystaniu seksualnym.  Prelegent zaznaczył, że pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, i nie można dopuścić, by doprowadzić do powtórnego zranienia, wiktymizacji osoby pokrzywdzonej. Osoba zgłaszająca krzywdę nie może mieć wątpliwości co do tego, czy jest uznawana za wiarygodną. Podkreślił, że dramatem osoby wykorzystanej jest to, że ona musi udowadniać, że coś się wydarzy

“Wyznania” św. Augustyna w tłumaczeniu prof. Stanisława Stabryły

Ponadczasowe “Wyznania” św. Augustyna zostały odkryte na nowo we współczesnym tłumaczeniu prof. Stanisława Stabryły. Od setek lat Tradycja Kościoła przechowuje w swoim skarbcu perły, które nigdy nie tracą urzekającego blasku. Jedną z takich pereł niewątpliwie są “Wyznania” św. Augustyna, które do dziś pozostają w gronie największych dzieł literatury duchowej. Nowego tłumaczenia tego wyjątkowego tekstu dokonał jeden z najwybitniejszych polskich humanistów, profesor Stanisław Stabryła. Książka została opublikowana nakładem wydawnictwa Esprit. Nowe, uwspółcześnione tłumaczenie tego fundamentalnego dla kultury chrześcijańskiej dzieła jest zwieńczeniem pracy badawczej profesora Stanisława Stabryły. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie całą swoją karierę naukową poświęcił studiom nad grecko-rzymskim antykiem, znacząco przyczyniając się do wielkiego rozwoju filologii klasycznej w Polsce oraz popularyzacji kultury starożytnych Grecji i Rzymu. Dziś, profesor Stanisław Stabryła odkry

Wkrótce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości,a przyniesiecie obfity owoc“ zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana, od 18 do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Choć w wymiarze ograniczonym z powodu pandemii, także w tym roku wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów. Ze względów sanitarnych odbędzie się mniej nabożeństw ale będą one organizowane w większych kościołach, tak, żeby mogło w nich uczestniczyć więcej osób – powiedział KAI Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP. „Niektóre wydarzenia będą transmitowane online, a poza tym każdy z nas może też modlić się indywidualnie” - zachęca duchowny. Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu uważa, że w w Kościele katolickim w Polsce wciąż panuje zbyt małe zainteresowanie Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. "Słyszę czasami, jak niektórzy mówią: przecież u nas są sami katolicy i czują się zwolni

Nie skupiła się na sobie w swoim cierpieniu – rozmowa o matce Elżbiecie Czackiej, kandydatce na ołtarze

- Gdy w wieku 22 lat straciła wzrok, nie skupiła się na sobie w swoim cierpieniu, ale zaczęła się uczyć żyć jako osoba niewidoma i poświęciła swoje życie innym niewidomym – mówi s. Radosława Podgórska Franciszkanka Służebnica Krzyża o założycielce Zgromadzenia, m. Elżbiecie Róży Czackiej. Uznanie przez Papieża w październiku 2020 r. cudu za wstawiennictwem m. Czackiej otworzyło drogę do jej beatyfikacji. Odbędzie się ona prawdopodobnie razem z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego. S. Radosława opowiada w rozmowie z KAI o życiowej drodze m. Czackiej i o dziele Lasek, miejscu ważnym dla niewidomych i „niewidomych duchowo”. Maria Czerska (KAI): Kim była Matka Czacka? S. Radosława Podgórska SFK: - Była mężną niewiastą. Niewidomą matką niewidomych – tak nazwał ją Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w mowie pogrzebowej 15 maja 1961 r. Te określenia najlepiej ją charakteryzują. Gdy w wieku 22 lat straciła wzrok, nie skupiła się na sobie w swoim cierpieniu, ale zaczęła się uczyć żyć jako osob

Ekonomiczna egzegeza Pisma Świętego

Również ekonomia może wnieść swój wkład do egzegezy Pisma Świętego. Są o tym przekonani twórcy Ekonomicznej Szkoły Biblijnej związanej z ruchem Focolari. Od trzech lat organizują kursy, w których analizują wzajemne oddziaływanie Biblii i gospodarki. Tematem najnowszej sesji jest Księga Hioba, który podejmuje temat bezinteresowności i teologii wynagrodzenia. Wykłady odbywają się tym razem w internecie, a prowadzi je prof. Ligino Bruni, ekonomista i historyk ekonomii z rzymskiego Uniwersytetu Lumsa. „Biblia ma wiele wspólnego z gospodarką. Każdy, kto zna Pismo Święte, dobrze wie, jak często posługuje się ono językiem ekonomicznym. Wystarczy wspomnieć ewangelie, w których jest mowa o monetach, drachmach, skarbcach, handlarzach. Cała teologia pierwotnego chrześcijaństwa intepretowała Jezusa jako Boskiego Odkupiciela, który zapłacił cenę za nasze zbawienie. Widzimy zatem, że język ekonomiczny jest głęboko związany z Biblią. Również w Starym Testamencie często jest mowa o sprzedaży, nabywani