Ewa Kusz – przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich

Polka – Ewa Kusz z Katowic, została wybrana przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). Do lipca 2012 r. będzie kierowała jej pracami – m.in. przygotowaniem Zgromadzenia Generalnego oraz Międzynarodowego Kongresu pt. „Słuchanie Boga ‘w bruzdach historii’: co świeckość mówi konsekracji?". Oba odbędą się w przyszłym roku w Asyżu.

Ewa Kusz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła – jako pierwsza w historii Polka - była przewodniczącą Światowej Konferencji Instytutów Świeckich w latach 2004-2008, teraz dokończy trwającą obecnie kadencję. Zastąpiła na tym urzędzie Hiszpana Fernando Martina Herráeza, który pozostanie w prezydium CMIS.

Jako przewodnicząca CMIS poprzedniej kadencji była na zaproszenie papieża Benedykta XVI audytorką synodu biskupów w 2008 r. poświęconego „Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła”.

Ewa Kusz z wykształcenia jest psychologiem i seksuologiem, w Katowicach prowadzi własny gabinet psychologiczny.

Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS) zrzesza 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 33 tys. kobiet i mężczyzn.
Najwięcej świeckich konsekrowanych zamieszkuje kraje europejskie - 160 wspólnot, w obu Amerykach - 22, w Azji - 6 (m.in. w Japonii, Korei i na Filipinach) i 4 w Afryce (m.in. RPA, Rwandzie, Nigerii).

W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należących do ok. 40 instytutów świeckich.

Instytuty świeckie to jedna z najmłodszych zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską form życia konsekrowanego. Członkowie instytutów świeckich składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ale swoją konsekrację realizują w świecie. Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata" czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.
awo / Rzym
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze