Papieskie orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Sztuce „promowania i wspierania powołań” poświęcił Benedykt XVI swe orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obchodzony on jest w IV Niedzielę Wielkanocną która w tym roku przypada 15 maja.
W przesłaniu zatytułowanym: „Proponować powołania w Kościele lokalnym”, papież przypomina, że 70 lat temu Pius XII ustanowił Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich, po czym podobne instytucje powstały w diecezjach na całym świecie. Proponuje, aby sztuki promowania i wspierania powołań uczyć się „na kartach Ewangelii, na których Jezus wzywa swoich uczniów do pójścia za Nim oraz formuje ich z miłością i troską”.

Ojciec Święty podkreśla, że „powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego są najpierw owocem stałego kontaktu z Bogiem żyjącym oraz owocem nieustannej modlitwy”, zanoszonej do Boga „zarówno we wspólnotach parafialnych, jak i w rodzinach chrześcijańskich oraz ośrodkach powołaniowych”.

Przyznaje jednocześnie, że „naśladowanie Chrystusa jest wymagające”. – Oznacza wpatrywanie się w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Jego Słowo i spotykanie się z Nim w sakramentach, dostosowywanie własnej woli do Jego woli. To prawdziwa szkoła formacji dla wszystkich, którzy przygotowują się do posługi kapłańskiej czy do życia konsekrowanego, pod kierunkiem właściwych władz kościelnych – zauważa Benedykt XVI.

Obecnie, gdy głos powołującego Boga „zdaje się być zagłuszany przez «inne głosy», a propozycja, by pójść za Nim i ofiarować Mu swoje życie może wydawać się zbyt trudna, każda wspólnota chrześcijańska i każdy wierzący powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań”. Dlatego – zdaniem papieża – trzeba dodawać odwagi i wspierać „tych, którzy przejawiają jasne znaki powołania do kapłaństwa czy do życia zakonnego, aby czuli wsparcie całej wspólnoty w powiedzeniu «tak» Bogu i Kościołowi”.

Duszpasterstwo powołań – wskazuje Ojciec Święty – dokonuje się na różnych szczeblach: w rodzinach, parafiach, stowarzyszeniach, wychowując młodych, chłopców i dziewczęta „do wzrastania w prawdziwej i serdecznej przyjaźni z Panem, umacnianej poprzez modlitwę osobistą i liturgiczną”. – Kościół lokalny ma uczyć uważnego i owocnego słuchania Słowa Bożego poprzez pogłębianą znajomość Pisma Świętego oraz ukazywać, że pełnienie woli Boga nie unicestwia ani nie niszczy osoby, lecz pozwala jej odkryć najgłębszą prawdę o niej samej, jak też kierowania się bezinteresownością i braterstwem w kontaktach z innymi ludźmi, bo jedynie otwierając się na miłość Boga można odnaleźć prawdziwą radość i pełną realizację własnych aspiracji – tłumaczy Benedykt XVI.

Na zakończenie podkreśla, że „zdolność do troski o powołania jest charakterystycznym znakiem żywotności Kościoła lokalnego”.
pb (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 maja 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze