Katolik w społeczeństwie informacyjnym

Dlaczego ludzie przestają praktykować? Dlaczego ich postawy oraz poglądy na sprawy etyczne stają się niezgodne z wiarą, którą – przynajmniej deklaratywnie – ciągle posiadają? Jakie są najbardziej pilne rozwiązania duszpasterskie? Takie zagadnienia były punktem wyjścia do czwartej już sesji obrad Forum Społecznego Michała Archanioła.

Zdaniem uczestników Forum najważniejszym z punktu widzenia przyszłości katolicyzmu w Polsce jest „zagospodarowanie” grupy tzw. biernych katolików. Są to ludzie, którzy choć są wierzący, a nawet często praktykujący, bardzo łatwo przyjmują opinie oraz przekonania zawarte w przekazach debaty publicznej.

W tym celu jednym z podstawowych wyzwań duszpasterskich jest zaktywizowanie biernych katolików poprzez mobilizowane ich do zaangażowania w różnego rodzaju wspólnotach, w parafiach, w organizacjach wolontariackich. „Odciągnijmy ludzi od telewizji i pomóżmy im odkryć wartość działania dla drugiego człowieka”.

Kolejnym problemem, którym będzie się zajmować Forum jest obecność księdza w przestrzeni publicznej. Czy nie istnieje w Polsce stereotyp „złego księdza”? Dlaczego statystyczny Polak nie dowiaduje się o tym, co dobrego robią polscy księża?

Ponadto istnieje potrzeba ożywienia debaty na temat poziomu katechezy w szkole, tworzenia zespołów zadaniowych księży – dla młodzieży, dla dzieci, rekolekcjonistów, szukania metod dotarcia do ludzi indywidualnie, nauki modlitwy w parafiach.

Forum podejmie również pracę nad opracowywaniem oraz analizowaniem na bieżąco audycji radiowych, programów telewizyjnych, artykułów prasowych pod względem zgodności z wartościami chrześcijańskimi. Monitoring prasy oraz tworzenie „czarnej listy” tytułów będzie służyło klarowaniu przekazu informacyjnego. Informacja lepsza bowiem, zgodnie z prezentowanym na Forum przez prof. Józefa Oleńskiego fundamentalnym prawem informacji, jest wypierana przez gorszą. Jako katolicy w Polsce mamy obowiązek bronić informacji lepszej.

Forum Społeczne Michała Archanioła ma przede wszystkim na celu pobudzać dyskusję na temat ważnych problemów życia Polaków w nurcie katolickiej nauki społecznej oraz wspomagać twórczą i aktywną rolę religii w polskim społeczeństwie. Za podstawowe wartości Forum uznaje: rodzinę, wolność religijną, moralną ekonomię, społeczeństwo obywatelskie, religijny kapitał społeczny, solidarność, wspólnotę, kulturę oraz wychowanie.

ws / Warszawa

--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 08 lipca 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze