SYMPOZJUM 05-06 LISTOPADA 2011


WARSZAWA, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AULA JANA PAWŁA II ul. DEWAJTIS 5
Temat: JAK W DZISIEJSZYM ŚWIECIE BYĆ ŚWIADKIEM TAJEMNICY WCIELENIA
SOBOTA 05 LISTOPADA

9.00 SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI INSTYTUTÓW ŚWIECKICH DR TERESY STAWARZ
9.10 WYSTĄPIENIE J.E. KS. ABP JOAO BRAZ DE AVIZ PREFEKTA KONGREGACJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

10.00 WYSTĄPIENIE KS. PROF. DR HAB. HENRYKA SKOROWSKIEGO REKTORA UKSW
10.15 WYKŁAD KS. PROF. JERZEGO SZYMIKA: ŚWIATŁO WCIELENIA. INKARNACYJNY WYMIAR TEOLOGII ŻYCIA
 • DYSKUSJA
12.00 EUCHARYSTIA – PRZEWODNICZY J.E . KS. ABP JOAO BRAZ DE AVIZ PREFEKT - DOM REKOLEJCYJNY ul. DEWAJTIS 3
13.10 OBIAD - DOM REKOLEJCYJNY ul. DEWAJTIS 3
15.15 WYKŁAD KS. DR HAB. ANDRZEJA DRAGUŁY: ŚWIECKI W ŚWIECIE ŚWIECKIM; OD KONTESTACJI DO SYMBIOZY
 • DYSKUSJA
17.00 PRZERWA
17.15 PANEL - W ŚWIECIE, ALE NIE Z TEGO ŚWIATA. ŚWIECKOŚĆ: MIĘDZY LĘKIEM A FASCYNACJĄ
 • WPROWADZENIE DO PANELU - REDAKTOR, ANNA WOJTAS
 • JĘZYK –– PUBLICYSTKA „RZECZYPOSPOLITEJ” - EWA K. CZACZKOWSKA
 • SEKSUALNOŚĆ - PSYCHOLOG, SEKSUOLOG – EWA KUSZ
 • BIOETYKA – S. PROF. BARBARA CHYROWICZ SSpS
 • DYSKUSJA
19.15 KOLACJA - DOM REKOLEJCYJNY ul. DEWAJTIS 3

NIEDZIELA 06 LISTOPADA
9.00 EUCHARYSTIA – PRZEWODNICZY J.E. KS. BP JÓZEF SZAMOCKI - DOM REKOLEJCYJNY ul. DEWAJTIS 3
10.30 ŻYĆ TAJEMNICĄ WCIELENIA - ŚWIADECTWA
 • WPROWADZENIE - DR AGNIESZKA SALAMUCHA

JAK BYĆ ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W:

 • MEDIACH – P. PROF. KRYSTYNA CZUBA
 • POLITYCE - MGR STANISŁAW PIOTROWICZ, PROKURATOR, SENATOR OBECNEJ KADENCJI
 • ŻYCIU SPOŁECZNYM – MGR KINGA PYTLIK
 • SZKOLE – IWONA IŚ DOMINIKAŃSKI Z ORLEANU
 • RODZINIE - MGR DOROTA ŁAPIŃSKA
12.00 PODSUMOWANIE – KS. BP JÓZEF SZAMOCKI
13.00 WSPÓLNY OBIAD - DOM REKOLEJCYJNY ul. DEWAJTIS 3

Komentarze