Brazylia: sympozjum nt. celibatu jako środka większego poświęcenia posłudze

Na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Belo Horizonte we wschodniej Brazylii trwa ogólnokrajowe sympozjum nt. "Dar celibatu w życiu i misji Kościoła”. Uczestniczą w nim duchowni odpowiedzialni za formację kandydatów do kapłaństwa. Spotkanie zorganizowała Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii, a głównym gościem jest prefekt Kongregacji Nauki Wiary kar. William Levada.
Głównym celem sympozjum jest podjęcie na nowo, w świetle tradycji Kościoła i w dialogu ze współczesnym społeczeństwem, zagadnienia centralnego miejsca celibatu, aby lepiej zrozumieć jego wartość. Chodzi także o uświadomienie sobie potrzeby odkrycia nowych horyzontów, które umożliwią stopniową formację do dojrzałego, pełnego i owocnego przeżywania daru celibatu w życiu i posłannictwie Kościoła.

Według kard. Levady celibat jest nieraz kwestionowany jako nieistniejący, gdyż nie jest stanem naturalnym. Gość z Watykanu przypomniał przykład Chrystusa, który poświęcił całe swoje życie ludziom. Zaznaczył przy tym, że kapłan żyjący w stanie bezżennym idzie drogą, która umożliwia mu większe poświęcenie się posłudze. „Jezus nie poświęcił się jednej, specyficznej rodzinie” – zauważył prefekt Kongregacji i podkreślił, że „celibat jest prawdziwym darem Boga”.

Z kolei nuncjusz apostolski w Brazylii abp Lorenzo Baldisseri wyznał, że dziś życie w celibacie jest wielkim wyzwaniem, gdyż obecna kultura nie idzie w kierunku zachowania tego daru. Dodał, że życie w czystości jest całkowitym oddaniem się Bogu i wskazał na ważny kierunek, aby umocnić dar celibatu: „Kapłan powinien być mężem modlitwy, zdolnym do zjednoczenia się z Bogiem”.

Członek Komisji episkopatu ds. Nauki Wiary ks. Luís Henrique Eloy e Silva, mówiąc o chrystocentrycznym wymiarze celibatu, podkreślił, że „nikt nie jest zobowiązany, by podjąć życie konsekrowane czy prosić o święcenia, jeżeli w sumieniu nie czuje się gotowym do przyjęcia tego stanu życia”. „Kościół uznaje celibat za dar, gdyż każde uzdolnienie do większego poświęcenia Panu i Kościołowi będzie zawsze łaską Bożą” – stwierdził kapłan.
(KAI/RV) / Belo Horizonte
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze