Wezwania do Chrystusa KrólaPrzyjdź Królestwo Twoje!


Jezu Chryste Królu, Synu Boga

Jezu Chryste Królu, Synu Maryi Dziewicy

Jezu Chryste Królu, Boże i Człowiecze

Jezu Chryste Królu, przez którego wszystko zostało stworzone

Jezu Chryste Królu, któremu Ojciec dał Królestwo

Jezu Chryste Królu, Królu wszelkiego stworzenia

Jezu Chryste Królu, Królu i Głowo Ciała Kościoła

Jezu Chryste Królu, który jesteś Królem i ośrodkiem historii

Jezu Chryste Królu, któremu posłuszne są Niebo i Ziemia, życie i śmierć

Jezu Chryste Królu, któremu wszystkie ludy zostaną poddane

Jezu Chryste Królu, do którego przywiodą wszystkie pokolenia ludzkie

Jezu Chryste Królu, w którym wszystko musi się odnowić

Jezu Chryste Królu, prawodawco i nauczycielu

Jezu Chryste Królu, który wszystkich pojednasz ze Sobą

Jezu Chryste Królu, który przywracasz pokój za cenę Swojej krwi

Jezu Chryste Królu, Ty który wyrwałeś nas spod władzy ciemności

Jezu Chryste Królu, Ty który przeniosłeś nas do Królestwa światła

Jezu Chryste Królu, którego panowanie pełne jest słodyczy

Jezu Chryste, Królu łagodny i godny podziwu

Jezu Chryste, Królu dobry i chwalebny

Jezu Chryste, Królu mocny i miłujący pokój

Jezu Chryste, Królu łagodności i pokory

Jezu Chryste, Królu ubóstwa i posłuszeństwa

Jezu Chryste, Królu cierpliwości i czystości serca

Jezu Chryste, Królu prawdy i życia

Jezu Chryste, Królu świętości i łaski

Jezu Chryste, Królu sprawiedliwości, miłości i pokoju

Jezu Chryste Królu, pod którego sztandarami mamy zaszczyt służyć

Jezu Chryste Królu, z którym modląc się, wypraszamy królowanie

Jezu Chryste Królu, którego Królestwo będzie trwało na wieki.

Królowi wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynie Bogu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.Modlitwa za nasz Instytut

Wspomnij o Panie na ten Twój Instytut * dla którego od samego początku byłeś Panem.

Spojrzyj z nieba, zwróć Swoją uwagę, otaczaj troskę tę winnicę * i chroń ją, Ty, który Swą prawicą ją zasadziłeś.

O jedno proszę Pana, tego poszukuję, * bym w domu Pana przebywał po wszystkie dni mego życia.


Módlmy się:


Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać Twojemu umiłowanemu Synowi, Królowi wszechświata. Spraw, abyśmy my, słudzy nieużyteczni tegoż Chrystusa Króla, potrafili wiernie służyć Twojemu Majestatowi i szerzyć przykładem, słowem i czynem, chwałę Twojego Imienia. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami.
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoja modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W. A pokój trwać będzie bez końca.

P. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

P. O Jezu, Twemu Sercu powierzamy wszystkie nasze sprawy i w Nim je składamy. Oddajemy się Tobie i zdajemy się na Ciebie, bo Ty nie zawiedziesz naszej ufności.

P. Najświętsze Serce Jezusa
W. Przyjdź Królestwo Twoje.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

P. Panie Jezu Chryste
W. uznaję Cię za Króla Wszechświata. Wszystko cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszystkie Twoje prawa. Odnawiam moje przymierze zawarte z Tobą przy chrzcie świętym. Wyrzekam się grzechu i szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekam żyć w wolności dziecka Bożego, a nade wszystko zobowiązuję się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Twojego Królestwa, Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Komentarze