Prefekt watykańskiej kongregacji na sympozjum instytutów świeckich

Do Polski przybywa prefekt watykańskiej kongregacji ds. instytutów życia konsekrowanego abp João Bráz de Aviz. Będzie on gościem specjalnym sympozjum organizowanego przez Krajową Konferencję Instytutów Świeckich w najbliższy weekend 5-6 listopada na UKSW w Warszawie.

Prefekt spotka się na tej sesji z polskim środowiskiem instytutów świeckich - najmłodszej zatwierdzonej przez Kościół formy życia konsekrowanego. Na sympozjum zatytułowanym „Jak w dzisiejszym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia?” spodziewanych jest ok. 300 uczestników z całej Polski. Swoim honorowanym patronatem objął je nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Podczas sesji, oprócz prefekta, programowe wystąpienia wygłoszą ks. prof. Jerzy Szymik, wybitny teolog z Uniwersytetu Śląskiego, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz ks. dr hab. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy z teologów przedstawi inspiracje wynikające z Wcielenia Jezusa Chrystusa dla ludzkiego życia, natomiast drugi odniesie się do zagadnień różnie pojmowanej świeckości oraz roli świeckich. Jego wystąpienie zatytułowano„Świecki w świecie świeckim: od kontestacji do symbiozy”.

W sobotnim programie przewidziano także dyskusję panelową z udziałem s. prof. Barbary Chyrowicz, bioetyk z KUL, dr Moniki Waluś z UKSW oraz red. Ewy Czaczkowskiej, publicystki „Rzeczpospolitej” wokół tematu „Świeckość: między lękiem a fascynacją”.

Dwudniowe sympozjum rozpocznie się w sobotę 5 listopada o godz. 9 w auli Jana Pawła II w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis. W południe planowana jest Msza pod przewodnictwem watykańskiego dostojnika. Natomiast w niedzielę Mszy o godz. 9 będzie przewodniczył delegat Episkopatu Polski ds. instytutów świeckich bp Józef Szamocki z Torunia.

Niedzielny program sympozjum przewiduje wystąpienia świeckich konsekrowanych - przedstawicieli różnych zawodów i aktywności społecznych.

Organizatorem sympozjum jest Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na jej zaproszenie przybywa z wizytą do Polski prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, której podlegają instytuty świeckie. Watykańskiemu dostojnikowi towarzyszyć będzie dr Daniela Leggio, która w tej dykasterii zajmuje się problematyką świeckich konsekrowanych. Obecna będzie także przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz.

Instytuty świeckie to jedna z najmłodszych zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską form życia konsekrowanego. Członkowie instytutów świeckich składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ale swoją konsekrację realizują w świecie. Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata" czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należących do ok. 40 instytutów świeckich. Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS) zrzesza 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 33 tys. kobiet i mężczyzn.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze