Warszawa: prefekt watykańskiej kongregacji spotkał się z przełożonymi zakonów i instytutów świeckich

Prefekt watykańskiej kongregacji abp João Bráz de Awiz spotkał się dziś w Warszawie z zarządami czterech Konferencji wyższych przełożonych zakonnych i instytutów świeckich w Polsce. Jego pierwsza podróż zagraniczna – jako prefekta - związana była z udziałem w sympozjum pt. „Jak w dzisiejszym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia?”, które w dniach 5-6 listopada odbyło się na UKSW w Warszawie z inicjatywy Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.

Abp João Bráz de Awiz, który po raz pierwszy odwiedził Polskę, zaznaczył, że jest to również jego pierwsza podróż jako prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którą kieruje od ośmiu miesięcy. Poinformował, że na świecie żyje obecnie 1 mln 300 tys. osób konsekrowanych, które przynależą do 9 tysięcy różnego rodzaju wspólnot.

Podczas spotkania z polskim środowiskiem instytutów świeckich - najmłodszej zatwierdzonej przez Kościół formy życia konsekrowanego mówił o specyfice tego powołania. Podkreślił, że w świeckości tkwi racja bytu tych instytutów. To jest powołanie realizowane pośród świata. Wasze powołanie jest świeckie nie zakonne – mówił.

Podczas sympozjum zachęcał też do refleksji nad przemianami współczesnego świata. Zwrócił uwagę na zjawisko globalizacji, które choć początkowo dotyczyło ekonomii to obecnie rozszerzyło się na wszystkie dziedziny ludzkiego życia, także na doświadczenie religijne. Wspomniał też o rozwoju techniki, która – jak się wyraził – dla wielu stała się bogiem.

Zdaniem abp. João Bráz de Awiza, ten rozwój zmienił także ludzkie doświadczenie czasu i przestrzeni. - Nasze relacje stają się intensywniejsze, są szybkie, zmienne i równoczesne, także z tymi, którzy są nieobecni. Ponadto zglobalizowana kultura dąży do zepchnięcia wartości uniwersalnych. Indywidualizm, relatywizm, sekularyzm – w rezultacie każdy staje się regułą dla samego siebie- mówił.

- Gdy technika dała nam największe możliwości budowania relacji, doświadczamy kryzysu ludzkiej zdolności do relacji. Przestaje się rozumieć relacje z Bogiem, relacje w ramach rodziny czy pomiędzy pokoleniami lub członkami różnych kultur. Coś zostało naruszone – zauważył.

Zwracając się do członków instytutów świeckich prefekt watykańskiej dykasterii podkreślił, iż obecnie nie wystarczy realizować wymagań kodeksu moralnego, lecz aby przekazać doświadczenie duchowe trzeba ukazywać praktyczne doświadczenie Boga. Zachęcał, by świeccy konsekrowani byli autentycznymi uczniami Chrystusa, których ten "umieścił w świecie i dla świata”, a także by pogłębiali kompetencje zawodowe oraz oddziaływali poprzez swoją obecność w różnych środowiskach.

Podczas dwudniowej sesji, oprócz prefekta, programowe wystąpienia wygłosili także ks. prof. Jerzy Szymik, wybitny teolog z Uniwersytetu Śląskiego, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz ks. dr hab. Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy z teologów przedstawił inspiracje wynikające z Wcielenia Jezusa Chrystusa dla ludzkiego życia, natomiast drugi w wystąpieniu pt. „Świecki w świecie świeckim: od kontestacji do symbiozy” zwrócił m.in. uwagę na to, iż chrześcijaństwo nie stoi w kontrze do świata, ale przynosi alternatywę. „Ewangelia nie jest odpowiedzią na zaczepkę. Ona jest pierwsza – jest pozytywną propozycją. Kontra jest odpowiedzią na atak” – wyjaśniał.

W sobotnim programie znalazła się także dyskusja panelowa z udziałem s. prof. Barbary Chyrowicz, bioetyk z KUL, dr Moniki Waluś z UKSW oraz red. Ewy Czaczkowskiej, publicystki „Rzeczpospolitej” wokół tematu „Świeckość: między lękiem a fascynacją”. Natomiast w niedzielę była okazja do wysłuchania doświadczeń świeckich konsekrowanych - przedstawicieli różnych zawodów i aktywności społecznych.

W sympozjum pt. „Jak w dzisiejszym świecie być świadkiem tajemnicy Wcielenia?” wzięło udział ok. 300 osób z całej Polski. Oprócz świeckich konsekrowanych obecni byli także przedstawiciele zakonów męskich oraz siostry zakonne a także klauzurowe. Sesję swoim honorowym patronatem objął je nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Prefektowi towarzyszyła dr Daniela Leggio, która w kongregacji IŻKSŻA zajmuje się problematyką świeckich konsekrowanych. Obecna byłą także przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Ewa Kusz oraz biskupi: Kazimierz Gurda – przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz bp Józef Szamocki – delegat KEP ds. instytutów świeckich.

awo / Warszawa

--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze