Z Archiwum "Niedzieli"

Instytut Świecki Chrystusa Króla / Istituto Secolare Cristo Re
W uczystość Chrystusa Króla członkowie Instytutu Świeckiego będą obchodzić swoje święto. Instytut został założony w 1938 r. z inicjatywy sługi Bożego Giuseppe Lazzatiego – profesora literatury starochrześcijańskiej i rektora Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie. Obecnie Instytut ma swoich członków na 5 kontynentach. „Wspólnota Instytutu czerpie natchnienie z Chrystusa Króla i chce zaznaczyć, że jej członkowie, przez uczestnictwo w tajemnicy Jego odkupieńczej śmierci, pragną żyć oraz działać w świecie i w Kościele, by świadczyć o panowaniu Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego. Nazwa Instytutu oznacza nadto, że dla jego członków perspektywa królestwa Bożego staje się motorem dziejów” (Konstytucje).
W Polsce Instytut Chrystusa Króla istnieje od 1994 r. i wciąż się rozwija, przyjmując nowych członków. W Instytucie są osoby konsekrowane, które przez ślub czystości jednoczą się z Chrystusem dziewiczym. Rezygnujemy z założenia rodziny, by być dyspozycyjnymi dla Boga i ludzi, by przez celibat podjęty dla królestwa Bożego miłować Boga niepodzielnym sercem. Przez ślub ubóstwa jednoczymy się z Chrystusem ubogim. Swoim życiem staramy się świadczyć o prymacie wartości nadprzyrodzonych nad materialnymi. Przez ślub posłuszeństwa jednoczymy się z Chrystusem posłusznym Bogu Ojcu, rozwijając własną odpowiedzialnosć i inicjatywę w wybieraniu dobra i czynienia tego, czego Bóg chce, słuchajac głosu Kościoła i Instytutu. Choć żyjemy w rozproszeniu w różnych miejscowościach, tworzymy autentyczną wspólnotę, zespoloną wzajemną więzią, wynikającą ze ślubów i z charyzmatu Instytutu. Wspólnie odbywamy dni skupienia, rekolekcje, wakacje. Nie jesteśmy wspólnotą zamieszkania, lecz wspólnotą duchową, wspólnotą modlącą się. Modlitwa („Nieustannie się módlcie”) każdego z członków jest modlitwą osobistą: wzrasta ona i rozwija się w środowisku, gdzie każdy żyje i działa. „ Członkowie Instytutu czynią z modlitwy moment, w którym w sposób szczególny wyraża się ich konsekracja Bogu, w którym znajdują niezastąpione Źródło mocy, by przeżywać jako dzieci Boże te działania, w które są zaangażowani. W centrum ich modlitwy jest Eucharystia...” (Konstytucje).
Instytut funkcjonuje na prawie papieskim, tworząc wspólnotę męską.
24 listopada 1980 r. Jan Paweł II mówił do członków Instytutu: „Naśladować Chrystusa jest podstawowym wymogiem każdego chrześcijanina, tym bardziej jest nim dla was, którzy zapragnęliście nazwać wasz Instytut imieniem Chrystusa Króla. Niech Chrystus będzie waszym mistrzem! To Chrystus jest waszą drogą! To Chrystus Król jest waszym życiem!”.
Istituto Secolare Cristo Re, via Stradella 10, 20 129 Milano (Italia). Adres do korespondencji w Polsce: Instytut Świecki Chrystusa Króla, ul. Pionierów 5, 82-200 Malbork

Niedziela Ogólnopolska 47/2007

Komentarze