Abp Michalik podkreśla znaczenie świeckich w Kościele

Świecki nie jest pomostem między Kościołem, a światem. To Kościół obecny w świecie – mówił w sobotę abp Józef Michalik podczas Mszy świętej w czasie spotkania Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej. W Kańczudze w pow. przeworskim na podsumowaniu minionego roku i przyjęciu programu na bieżący spotkali się prezesi oddziałów parafialnych tej wspólnoty.
Na początku metropolita przemyski zachęcał do odpowiadania na powołanie Boga, zgodnie z Jego wolą oraz bliższego poznawania Go. – Nie da się znać Kościoła, nie znając Chrystusa, bo Kościół to żywy Chrystus, żyjący pośród nas. Nie chodzi tylko o zewnętrzne inicjatywy, ale o osobisty głębszy kontakt – mówił.


Abp Michalik pochwalił inicjatywę „Niedzieli”, która zebrała 305 tysięcy podpisów w obronie krzyża w miejscach publicznych. Najwięcej, bo ponad 24 tys. pochodziło z archidiecezji przemyskiej. - Dla mnie to największa satysfakcja, że się ludzie sami budzą, nie trzeba zachęcać, bo to dobra sprawa – wyznał hierarcha.

Zaznaczył, że siłą Kościoła jest uczciwość każdego katolika. – Akcja Katolicka to nie jest indywidualna duchowość: ja i Chrystus. To jest kościelna wspólnota. Siłą Kościoła jest prosty lud. Elity są na dole, w sercu prostego człowieka. Bo jeśli on zachowa prostotę serca, uczciwość i prawość, to i na uniwersytetach są tacy i w wśród polityków. To on jest elitą, nie ten kto ma władzę i pieniądze. Prawdziwe elity to te, które tworzą dobro – powiedział metropolita przemyski.

Przypomniał, że świeccy chrześcijanie mają bardzo ważne miejsce w dzisiejszym świecie i są zobowiązani do dawania świadectwa. – Świecki to nie jest pomost między Kościołem a światem, w którym żyjemy. Świecki to Kościół obecny w świecie - podkreślił.

Przewodniczący KEP wskazał, że zadaniem Akcji Katolickiej jest służba Chrystusowi i Kościołowi powszechnemu w Kościele lokalnym. – To jest dyspozycyjność, gotowość otwarcia oczu, zobaczenia jaka jest sytuacja i poczucia się jedno w realizowaniu pewnych zadań, także w przyjmowaniu na siebie oskarżeń. Jeśli atakują Kościół, to i Chrystusa i mnie, bo Kościół to wszyscy – przekonywał.

Abp Michalik zwracał uwagę na konieczność stawiania sobie wymagań. – Odejście od wymagań świętości wobec kleryków, zakonników, zakonnic na Zachodzie wyludniło seminaria. Odejście od wymagań świętości świeckich, rodziców - wyludni kościoły. To jest bardzo ważne, żebyśmy umieli stawiać wymagania – zauważył.

Akcja Katolicka w archidiecezji przemyskiej jest najliczniejszą w całej Polsce. Według przedstawionych na spotkaniu danych, skupia 3299 członków zwyczajnych i 623 wspierających w 291oddziałach parafialnych. Jej prezesem jest Kazimierz Kryla, a asystentem kościelnym ks. prałat Józef Niżnik. Akcja Katolicka archidiecezji przemyskiej wspiera w ostatnim czasie tworzenie struktur tej organizacji w archidiecezji lwowskiej.
pab / Kańczuga
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 stycznia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze