Bp Greger: adoracja to post oczu i czas umartwienia wszystkich zmysłów

Adoracja Najświętszego Sakramentu to post oczu i czas umartwienia wszystkich zmysłów – mówił 13 stycznia bp Piotr Greger podczas nocnego czuwania modlitewnego w parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych na Śląsku Cieszyńskim. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej poświęcił swe rozważania refleksji nad pobożnością maryjną i modlitwą adoracyjną.
Biskup nawiązując do adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”, przypomniał, że właściwy model pobożności maryjnej stanowi wzór naśladowania Maryi w oddawaniu czci należnej Bogu. Analizując hymn „Magnificat”, kaznodzieja podkreślił, że jest on m.in. przykładem głębokiego rozumienia postawy ludzi ubogich. „Treść tego hymnu opiewa miłosierdzie Boże względem swych sług, a także Jego potęgę zdolną wywyższyć ludzi pokornych. Hymn Maryi jest w swojej treści zwarty i wolny od jakiegokolwiek pragnienia zemsty. Matka Jezusa świadomie akceptuje swą niską pozycję społeczną i status związany ze stanem dziewictwa. Jako pokorna służebnica Pana uczy nas umiejętności wielbienia Boga i zachęca do praktykowania tej formy modlitwy” – podkreślał hierarcha.

Przypomniał też, że bł. papież Jan Paweł II w swej ostatniej encyklice ukazywał Maryję jako „żywe tabernakulum” – wzór adoracji Jezusa obecnego w Eucharystii, jako tę, która trwa na adoracji i do takiej modlitwy zachęca wszystkich uczniów Chrystusa. „Adoracja jest pełnym napięcia patrzeniem, adorator nigdy się nie nudzi, chociaż wpatrywanie się w kogoś może trwać nawet bardzo długo. Kiedy adorator się znudzi, to już nie jest adoratorem, ale jednym z wielu obserwatorów” – zauważał duchowny podkreślając, że Maryja zaprasza i uczy modlitwy która jest bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi.

„Adoracja to post oczu i czas umartwienia wszystkich zmysłów. Maryja jako Nauczycielka pobożności zachęcając nas do adoracji wie, że stawia przed człowiekiem wielkie wymaganie, ale wie także, jak wielkie i skuteczne są jej owoce” –zaznaczał bp Greger.

Bp Greger, który w przeszłości przyjeżdżał do Kończyc Małych, by brać udział w rekolekcjach oazowych Ruchu Światło-Życie, po raz pierwszy odwiedził bliską mu wspólnotę jako biskup. W piątek przewodniczył tu Mszy św. i wraz z parafianami uczestniczył w czuwaniu nocnym.
rk / Kończyce Małe
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 14 stycznia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze