Bp Gurda: nasze czasy wymagają wytrwałości w próbach wiary

Wytrwałości, odwagi i dzielności w próbach wiary wymagają nasze czasy – powiedział bp Kazimierz Gurda podczas wielkoczwartkowej Mszy św. w bazylice katedralnej w Kielcach, rozpoczynającej Triduum Paschalne. Przypomniał on, że pierwsi chrześcijanie w czasach prześladowań Kościoła czerpali siłę z Eucharystii.
Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej przypomniał, że kontekst ustanowienia ważnych sakramentów – kapłaństwa i Eucharystii, związany jest z Męką Chrystusa, Jego wiernością Ojcu oraz z „trudną wiernością Jego uczniów".

Podkreślił rolę apostołów, którzy stali się uczestnikami życia Jezusa i ponieśli za Niego, oprócz Jana – męczeńską śmierć. Przypomniał także czasy prześladowania Kościoła pierwszych chrześcijan, ich częste karmienie się Eucharystią oraz postawę wierności bp. Korneliusza i jego współwyznawców.

„Wytrwałości, odwagi, dzielności w próbach wiary wymagają nasze czasy” – zauważył bp Gurda, zaznaczając, że wszystkim wiernym potrzebni są do uzyskania takiej postawy przed Bogiem - kapłani. Jego zdaniem, fakt coraz częstszej we współczesnych mediach „postawy wyśmiewania wiary” może mieć swoje źródło w odchodzeniu od Eucharystii. Biskup zaznaczył także, że zaproszenie do eucharystycznego stołu to zrazem przynaglenie do częstego oczyszczania serc w sakramencie pokuty.

Wieczornej Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Ryczan w asyście kapituły kieleckiej, kapłanów z Kurii Diecezjalnej i Wyższego Seminarium Duchownego.
dziar / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 kwietnia 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze