"Za służbę Ojczyźnie"


Dnia 13 stycznia 2012 roku miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego przez Prezydenta Polski naszemu bratu  Krzysztofowi za  walkę o wolność i demokrację dla naszego kraju w latach 80-tych XX wieku.
Gdy w Polsce "szalał" komunizm, Krzysztof angażował się w działalność polityczną Związku Zawodowego "Solidarność", którego szefem był Lech Wałęsa. Za to nasz brat był prześladowany i uwięziony.
Cieszę, że zostałem zaproszony na to ważne wydarzenie dla Krzysztofa, ponieważ i mnie to pobudziło do refleksji nad wolnością w dzisiejszym świecie - co oznacza dzisiaj wolność i demokracja dla współczesnego człowieka? Człowieka XXI wieku. Wydaje się, że dla wielu dzisiaj ludzi wolność i demokracja to tylko wyrażanie swoich uczuć, wrażeń, sposobu myślenia, swoich poglądów i oczywiście wolność słowa.
Ale trzeba zadać sobie pytanie czy tylko to? Czy może wolność demokratyczna to coś głębszego, coś co daje możliwość rozwoju społeczeństwa, kraju, kultur danego regionu.
A jak my odbieramy demokrację? Czy się zastanawiamy nad tym? Można żyć w kraju demokratycznym i być więźniem swojego sumienia, swoich myśli, swoich uczuć, w których tak na prawdę nie jesteśmy wolni.
Czy ta demokracja jest właściwie odczytana? Myślę, że ile jest osób, to tyle będzie poglądów na  demokrację.....Krzysztof mówił mi, że tak wysokie odznaczenie dedykuje naszemu Założycielowi - Giuseppe Lazzatiemu, który uczył, że polityka to troska o dobro wspólne, aby świat był bardziej ludzki.
Tę krótką refleksję zakończę słowami św. Pawła Apostoła: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus".
Dziękuję Tobie, bracie Krzysztofie za Twoje świadectwo życia i gratuluję tak wielkiego odznaczenia państwowego. 
Grzegorz Z.

Komentarze