Światowy Kongres Instytutów Świeckich: papieska zachęta do ewangelicznego stylu życia

Członkowie instytutów świeckich żyją w świecie z wewnętrzną wolnością i pełnią miłości dzięki zachowywaniu rad ewangelicznych. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo pozwalają im patrzeć głęboko na historię, dając w niej świadectwo – wskazuje w imieniu Benedykta XVI uczestnikom IX Światowego Kongresu Instytutów Świeckich kard. Tarcisio Bertone. Swe przesłanie skierował na ręce przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, którą jest Polka, Ewa Kusz z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Watykański sekretarz stanu przekazuje uczestnikom kongresu instytutów świeckich wskazania Ojca Świętego dotyczące trzech dziedzin. Pierwsza z nich to całkowite oddanie życia w odpowiedzi na osobiste spotkanie z miłością Boga. „Wy, którzy odkryliście, że Bóg jest dla was wszystkim, postanowiliście oddać Bogu wszystko i uczynić to w sposób szczególny: pozostając świeckimi pośród świeckich czy księżmi pośród księży – pisze kard. Bertone. – Wymaga to szczególnej czujności, aby wasz styl życia ukazywał bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych”.

Drugą dziedziną wskazaną przez Benedykta XVI osobom konsekrowanym należącym do instytutów świeckich jest życie duchowe. Do zjednoczenia z Chrystusem mają dążyć wszyscy chrześcijanie, ale szczególnie ci, którzy zostali powołani do całkowitego oddania siebie. Wreszcie trzecia dziedzina to stała formacja wszystkich członków tych instytutów, niezależnie od wieku. Przesłanie kończy się zachętą, by obejmowali oni z miłością rany, jakich doznaje świat i Kościół.

Światowy Kongres Instytutów Świeckich trwa w Asyżu od 23 do 25 lipca, po czym 26 lipca rozpocznie się tam Zgromadzenie Ogólne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Zrzesza ona 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 33 tys. kobiet i mężczyzn. W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należących do ok. 40 instytutów świeckich.
RV / Asyż
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 lipca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze