Świeccy konsekrowani w drodze do Asyżu na międzynarodowy kongres

Do Asyżu zjeżdżają dziś świeccy konsekrowani z całego świata. Od poniedziałku 23 lipca odbywać się tam będzie Międzynarodowy Kongres a od czwartku – Zgromadzenie ogólne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). Kongresowe obrady pt.„Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?” otworzy jutro kard. João Braz de Aviz, prefekt watykańskiej kongregacji, której podlegają różne formy życia konsekrowanego, w tym również instytuty świeckie.
Kardynał prefekt skieruje także przesłanie do świeckich konsekrowanych. Instytuty świeckie to bowiem jedna z najmłodszych zaaprobowanych przez Stolicę Apostolską form życia konsekrowanego. Ich członkowie składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ale swoją konsekrację realizują w świecie. Swoje apostolstwo - jak to wyraża adhortacja o życiu konsekrowanym "Vita consecrata" pełnią "w świecie i za pomocą środków tego świata" czyli przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności.

W tematykę międzynarodowego kongresu, który zatytułowano „Słuchając Boga ‘między bruzdami historii’: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji?” wprowadzi Ewa Kusz, przewodnicząca Rady Wykonawczej CMIS. Przedstawi ona także najnowsze statystyki nt. instytutów świeckich.

Uczestnicy kongresu w ciągu trzech dni będą mogli wysłuchać nie tylko wykładów, ale także dzielić się własnymi doświadczeniami przeżywania konsekracji w coraz bardziej zmieniającym się świecie oraz dyskutować w grupach językowych.

Podczas kongresu głos zabierze m.in. teolog prof. Paolo Gamberini SJ, który wygłosi wykład nt. „Konsekracja Jezusa w świecie i dla świata”. Niemiecka filozof prof. Barbara Gerl-Falkovitz w swoim wystąpieniu pt. „W świecie, ale nie ze świata” podejmie refleksję „o trwałym napięciu w byciu chrześcijaninem”.

Natomiast sami członkowie instytutów świeckich będą dzielić się swoimi doświadczeniami z różnych krajów. Do dyskusji pt. „Świeccy służą Kościołowi, czy są mu przydatni? wprowadzi Pierre Langeron z Francji. O nowym modelu świętości jako "wierności Bogu w sercu świata" będzie mówił abp Gérald Cyprien Lacroix, prymas Kanady.

W ostatnim dniu kongresu – 25 lipca, dyskusje będą koncentrowały się wokół tematu: „Nowy sposób komunikowania się w Kościele i dla Kościoła”, który przedstawi Ivan Netto z Indii oraz pytania: „Jak zmienia się powołanie, gdy zmienia się świat i zmieniamy się my sami?”, na które spróbuje odpowiedzieć włoska psycholog Piera Grignolo oraz uczestnicy kongresu.

Organizatorem międzynarodowego kongresu w Asyżu jest Światowa Konferencja Instytutów Świeckich (CMIS), która zrzesza 185 instytuty świeckie z całego świata i koordynuje współpracę pomiędzy nimi. Należy do nich ok. 33 tys. kobiet i mężczyzn. W Polsce jest ok. 1,2 tys. świeckich konsekrowanych należących do ok. 40 instytutów świeckich.
awo / Asyż
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 lipca 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze