Łagiewniki: trwa Ogólnopolskie Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego

O nadużyciach władzy we wspólnotach kościelnych oraz procesach nawrócenia mówiła 14 listopada w Łagiewnikach Ewa Kusz, psycholog, seksuolog, terapeuta i była przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Była ona gościem Ogólnopolskiego Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego, które potrwa do piątku. W spotkaniu uczestniczy ponad 300 osób, przedstawiciele zakonów oraz członkowie instytutów świeckich.
Ewa Kusz wyjaśniała, że pojęcia nadużycia władzy w strukturze kościelnej nie można redukować tylko do jednego zagadnienia. Prelegentka zwróciła uwagę na takie nadużycia władzy jak: nadużycie seksualne duchownych wobec dzieci i młodzieży, nadużycie władzy przez przełożonych kościelnych wobec podwładnych, przemoc fizyczna lub psychiczna wychowawców wobec podopiecznych w ośrodkach opiekuńczych oraz nadużycia, świadome lub nie, wychowawców wobec wychowanków przez ingerencję w różnych grupach religijnych. Zdaniem E. Kusz nadużycia te spowodowały kryzys autorytetu Kościoła i biskupów. „Formy nadużycia władzy uderzają w nią samą i podważają jej wiarygodność, ale także w autorytet Boga, na który się ta władza powołuje” - mówiła E. Kusz.

Według niej w związku z tymi zagadnieniami należy postawić pytanie co powoduje, że kapłan przekracza sferę intymną drugiej osoby, a przełożony nadużywa władzy wobec podopiecznych, dlaczego człowiek, który wybiera wzorce ewangeliczne krzywdzi drugiego? Jej zdaniem, choć to temat trudny, to staje się coraz bardziej tematem pogłębionych analiz i coraz częściej literatura mierzy się z tym problemem i wskazuje jak wprowadzić profilaktykę, pomóc konkretnej rodzinie za pomocą parafii. Jej zdaniem problem ten wymaga opracowania nowych procedur i kompetencji osób zajmujących się formacją. Zdaniem Ewy Kusz nadużywania te wynikają często ze złego przygotowania i z nieradzenia sobie z postawionymi zadaniami. „Nadużycia władzy często wynikają ze złego przygotowania a sprzyja temu także kultura klerykalna, poczucie wyższości i doskonałości” - wyjaśniała b. przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. I dodała, że jej wystąpienie stanowi uwrażliwienie na to zjawisko, a nie powiedzenie, że stanowi ono normę.

Ewa Kusz zwróciła także uwagę na proces nawrócenia, który polega na spotkaniu z prawdą i spotkaniu z miłością. „Konfrontacja z prawdą, osobista lub wspólnotowa, powoduje przyznanie się do winy, ale nie kończy się uznaniem grzechu” - wyjaśniała. Jej zdaniem świadkiem nadużycia przeważnie jest osoba z najbliższego otoczenia, ale odnosi się także do wspólnoty, ponieważ tam mogą sięgać konsekwencje. Według psycholog połączenie uznania winy, wypowiedzenie jej wobec osób, których ona dotyczy, podjęcie zmian, stanowi o rozpoczęciu procesu nawrócenia. Prelegentka podkreśliła także, że konfrontacja z prawdą to również doświadczenie dobra, które dzieje się we wspólnocie. Przestrzegała, że nie można pominąć także konfrontacji z mediami, czyli należy dobrze przygotować się do uczciwego przekazania informacji na ten temat.

Według Ewy Kusz spotkanie z prawdą jest trudne bez spotkania z miłością przebaczającego Boga. „Nieraz bolesne spotkanie z Bogiem pomaga w spotkaniu z prawdą, a miłość pasterska objawia się również w trosce o sprawcę nadużycia” - wyznała. I dodała, że problem nadużycia zawsze należy dokładnie i uczciwie zbadać i jeżeli okaże się błędny, to przywrócić dobre imię osoby. Zdaniem prelegentki ważne jest zastosowanie procedur prawnych wraz z troską o osobę. Zwróciła także uwagę na potrzebę prewencji i przygotowania do dobrego pełnienia zadań przez opiekunów. Jej zdaniem zagrożenia potrzebują stałej formacji. „Uczciwe i głębokie zmierzenie się z tym we wspólnocie Kościoła prowadzi do odnowy. Dzięki temu wspólnoty mają szansę stać się bardziej ewangeliczne” - podkreśliła Kusz.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 14 listopada 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze