Kard. Dziwisz do zakonnic i zakonników: Kościół was potrzebuje

W Krakowie obradują przełożeni zakonów żeńskich i męskich oraz instytutów świeckich. Rozmawiają na tematy wiary i nowej ewangelizacji. "Kościół potrzebuje was, potrzebuje nie tylko tego, co robicie, ale przede wszystkim tego, kim jesteście” - mówił do osób konsekrowanych kard. Stanisław Dziwisz, 13 listopada.
Jezuita z Rzymu o. Dariusz Kowalczyk nie ukrywał, że dziś znaczenie zakonów w Kościele zmalało, a do głosu doszły nowe ruchy. Ale zdaniem prelegenta nie mija czas zakonów. „Choć odgrywają mniejszą rolę, to jednak wciąż są potrzebne i w wielu obszarach nikt nie zajmie ich miejsca” - podkreślał.

Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu i św. Franciszka Ksawerego, dowodził, że odpowiedzią na obecny kryzys życia religijnego w świecie powinien być entuzjazm i gorliwość osób konsekrowanych.

Zakonnik zauważył, że zlaicyzowany świat łatwo się gorszy i że najbardziej gorszą go nieczystość, chciwość i wygodne życie osób duchownych. Stąd potrzeba wiarygodnego świadectwa, jednak nie tylko pojedynczych osób, ale całych wspólnot.

„Wspólnota zakonna nie tylko służy misji, ale sama jest misją” - dodał.

Mszy św. w pierwszym dniu sympozjum przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski powiedział zakonnicom i zakonnikom, że Kościół ich potrzebuje. „Potrzebuje nie tylko tego, co robicie, ale przede wszystkim tego, kim jesteście” – sprecyzował.

Metropolita krakowski skupił się na ślubach, które dobrowolnie składają osoby konsekrowane i przekonywał, że odpowiedzią na współczesną kulturę hedonistyczną świata jest ich ślub czystości; na żądzę posiadania – ślub ubóstwa; a na źle pojmowaną wolność – ślub posłuszeństwa.

Z uczestnikami sympozjum spotkał się bp Grzegorz Ryś, który w Episkopacie odpowiedzialny jest za nową ewangelizację. W swoim wystąpieniu przypomniał, że nowa ewangelizacja skierowana jest do osób ochrzczonych, które z różnych powodów nie praktykują swojej wiary i nie chodzą do kościoła.

Przekonywał, żeby globalizację, migrację, sekularyzację, ubóstwo, ateizm, agnostycyzm potraktować jako wyzwanie i szukać okazji, możliwości spotkania drugiego człowieka, który ma głód, pragnienie poznania sensu swojego życia.

„Dziś jest wiele studni, które proponują zaspokojenie pragnienia, ale niestety w wielu z nich znajduje się zepsuta woda, która może człowiekowi zaszkodzić, przynieść wiele szkód” – mówił, omawiając posynodalne dokumenty dotyczące nowej ewangelizacji.

Bp Ryś zaznaczył, że prawdziwa ewangelizacja odbywa się na poziomie indywidualnym, w spotkaniu z konkretnym człowiekiem, w innym bowiem przypadku mamy do czynienia jedynie z preewangelizacją.

Sympozjum wyższych przełożonych zakonnych w Krakowie-Łagiewnikach potrwa do piątku.

W Polsce mamy 100 zgromadzeń żeńskich - czynnych, 19 zakonów żeńskich - kontemplacyjnych, 60 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 40 instytutów świeckich. Należy do nich blisko 36 tys. osób (ok. 20 tys. sióstr zakonnych, ok. 13 tys. zakonników, ponad 1400 mniszek i 1200 członków instytutów świeckich).

Osoby konsekrowane nie tylko się modlą i pokutują. Również ofiarnie służą ludziom w kraju i za granicą. Prowadzą m.in.: apteki, domy pomocy społecznej, hospicja, jadłodajnie, noclegownie, domy dziecka, ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, świetlice środowiskowe, ośrodki leczenia uzależnień, przedszkola, szkoły, uczelnie, ośrodki rekolekcyjne, sanktuaria czy misje.
jms / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 14 listopada 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze