Abp Gądecki: osoby konsekrowane pełnią niezastąpioną misję w Kościele

- Osoby konsekrowane pełnią niezastąpioną misję w Kościele i w świecie – mówił abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego w poznańskiej katedrze. Metropolita poznański zaznaczył, że konsekrowani ubogacają swoją obecnością wspólnotę życia chrześcijańskiego.
Abp Gądecki przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyli biskupi pomocniczy archidiecezji poznańskiej, przełożeni działających na terenie diecezji zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz ponad pół tysiąca sióstr i braci zakonnych, a także członków instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, działających na terenie archidiecezji.

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że konsekracja zakonna jest zanurzeniem w śmierć Chrystusa przez dokonany wybór, miłość i powołanie oraz codzienne nawracanie się. – Konsekracja jest wkroczeniem w nowe życie w Chrystusie i odejściem od własnego „ja” – zaznaczył abp Gądecki. Wyzbycie się własnego „ja”, starych przyzwyczajeń i osobistych pragnień nie jest łatwe, ale tylko „pełne ofiarowanie się Chrystusowi i pójście drogą ubóstwa, posłuszeństwa i czystości otwiera na pełen wymiar życia”.
Metropolita poznański zwrócił uwagę, że dążenie do świętości wymaga duchowego zmagania, które w tradycji symbolizuje tajemnicza walka Jakuba z Bogiem. – Życie osoby konsekrowanej wymaga ascetycznego wysiłku, który trzeba podjąć, i rozszerzania serca na przyjęcie Boga i braci – mówił wiceprzewodniczący KEP. Podkreślił, że osoby konsekrowane muszą nauczyć się rozpoznawać i przezwyciężać pokusy, które pojawiają się pod pozorem dobra.

Zauważył, że obecny czas nie ułatwia podejmowania tego trudu. Abp Gądecki podkreślił, że wiele współczesnych katolików straciło poczucie transcendencji, nie zna modlitw, nie uczestniczy w życiu sakramentalnym, nie rozumie Mszy św. Wśród współczesnych negatywnych tendencji wskazał też na panujący w mediach antyklerykalizm, chrystianofobię, budzenie nienawiści wobec Kościoła, próby cenzurowania kazań. Podkreślił, że antyreligijne pisma, które pojawiły się zwłaszcza po transformacji w 1989 r., są bardzo agresywne wobec Kościoła.

Metropolita poznański, zwracając się do licznie obecnych w poznańskiej katedrze zakonników i zakonnic, powiedział, że mogą oni pomóc odnaleźć ludziom prawdziwe wartości i sens życia. – Wy jesteście solą ziemi i każdy z was wezwany jest, by zachować wiarę i przekazywać ją w niezmienionej postaci innym – podkreślił abp Gądecki. Stwierdził też, że dzisiejsze czasy potrzebują solidnych osobowości zakonników i zakonnic, wiernych charyzmatom założycielskim i będących w komunii z duszpasterzami.
W czasie Mszy św. zakonnice i zakonnicy modlili się o łaskę nawrócenia i prawdziwego bycia świadkami Chrystusa we współczesnym świecie, zwłaszcza w trwającym Roku Wiary. Osoby konsekrowane odnowiły też śluby zakonne.
Na terenie archidiecezji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 18 męskich oraz 37 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, w tym 2 zgromadzenia klauzurowe: klasztor sióstr karmelitanek na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz klasztor sióstr klarysek w Pniewach.
msz / Poznań
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 02 lutego 2013
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze