Wielki Piątek dniem wolnym dla chrześcijan pięciu wyznań


W Polsce Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy dla pięciu wyznań chrześcijańskich. Szczególnie ważny jest ten dzień dla luteran, ale także kalwini, metodyści, zielonoświątkowcy i baptyści wspominają tego dnia śmierć Jezusa na krzyżu.

Od kilkunastu lat dzień wolny w Wielki Piątek ewangelikom gwarantują ustawy o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów.

Najdłużej, bo od 13 maja 1994 r. obowiązuje ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej mocy luteranom przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy w Wielki Piątek, gdyż tego dnia obchodzą oni Pamiątkę Śmierci Chrystusa Pana.

Uchwalona również 13 maja 1994 r. analogiczna ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia także osobom należącym do tego Kościoła prawo zwolnienia od nauki lub pracy w Wielki Piątek.

Rok później – 30 maja 1995 r. dwie ustawy: o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowały wolny Wielki Piątek również wiernym tych Kościołów. Dla metodystów Wielki Piątek to dzień ukrzyżowania Chrystusa Pana natomiast baptyści obchodzą wtedy Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa.

Najpóźniej, bo dopiero na mocy ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, wolne w Wielki Piątek uzyskali zielonoświątkowcy. Tego dnia obchodzą oni dzień Ukrzyżowania Chrystusa Pana.
awo / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna

Komentarze