Wspomnienia o Sergio Gagno - świeckim chrześcijaninie (1929-2014)

Życie każdego człowieka to swoiste "pięć minut", które czasem może trwać nawet 85 lat, nie można ich zmarnotrawić: 
http://gloria.tv/media/e4fp9NrgKbz

Komentarze