Życie jest nauką krzyża

1/ Życie jest nauką krzyża, a mistrzem ten,
co nigdy krzyżem nie zraża się.
Bo cierpienie daje szczęście i zbawia lud,
na twą ofiarę czeka Bóg.

Ref.: Niczym nigdy nie zrażaj się,
smutek tylko dla siebie miej.

2/ Kochaj wszystkich bez wyjątku, bo tak chce Pan.
Idź ciągle naprzód, On szczęściem sam.
Szanuj ludzi, bądź posłuszny.
To radość twa: przyjąć co szary dzień Ci da.

Ref.: Niczym nigdy nie zrażaj się,
smutek tylko dla siebie miej.

(Emef, sł. na podst. myśli
sł. B. Kazimiery Gruszczyńskiej)