Świecki

Zatapiam się w pejzażu polskich kościołów
Staję się pieśnią czci i uwielbienia
Staję się bólem krzyża
Staję się ludem
Przecieram swe policzki skropione rosą
Mego radykalizmu
Rzeczywiście jestem ludem

słowa: Damian Boral
muzyka: Emef