Jan Paweł I

Co mi pozostanie,
jeśli zabraknie radości?
Jeśli pięknem Kościoła
zachwycał się będę w smutku?

Biedny Pasterzu przemieniaj 
moją świątynię 
w wesele,
a tchnienie wątłe
w wieczne Credo.

Sługo Sług Uśmiechu
uśmiechaj się
za nami.


słowa: Damian Boral
muzyka: Emef