Osoby życia konsekrowanego – apostołowie miłosierdzia

Prowadzą domy opieki, jadłodajnie, hospicja i ośrodki wychowawcze; organizują szkoły, świetlice dla dzieci z ubogich rodzin i wyjazdy wypoczynkowe; głoszą Chrystusa na zagranicznych misjach i podczas rekolekcji w parafiach; służą modlitwą i wspierają duszpasterstwa; po prostu są – polscy zakonnicy z prawie 180 zakonów, w tym 13 kontemplacyjnych i 61 męskich obchodzą 2 lutego swoje święto. Podczas tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego, któremu przyświeca hasło „Życie konsekrowane – darem miłosierdzia” zbierane będą pieniądze na pomoc tym wspólnotom, które ze względu na swoją modlitewną posługę w Kościele, nie opuszczają murów swoich klasztorów.

„Życie konsekrowane ma zawsze związek z Bożą miłością i miłosierdziem. Ci, którzy odpowiadają na wezwanie Boga, odpowiadają na jego miłość” - powiedział bp Kazimierz Gurda podczas konferencji prasowej zapowiadającej Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzony będzie w Kościele katolickim 2 lutego. Biskup siedlecki i przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP zauważył, że nie przypadkiem kończący się właśnie w Kościele Rok Życia Konsekrowanego łączy się z trwającym od 8 grudnia Jubileuszem Miłosierdzia. „Osoby życia konsekrowanego, czy we wspólnocie, czy indywidualnie, są wezwane do niesienia Miłosierdzia Boga” – podkreślił hierarcha.

Przedstawiciel KEP ds. osób życia konsekrowanego zapowiedział list biskupów, który zostanie odczytany w kościołach w święto Ofiarowania Pańskiego. Wskazał, że ukazuje on życie konsekrowane w tajemnicy miłosierdzia, a wspólnoty zakonne przyrównuje do szkół miłosierdzia i miejsca, z którego płynie apostolska dobroć dla potrzebujących.

Jak przypomniała przełożona generalna sióstr albertynek s. Krzysztofa Babraj wszechstronna działalność wspólnot życia konsekrowanego wynika z realizacji przez nie chrystusowego polecenia „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym wskazaniu wyraża się zarówno posługa apostolska, jak i głoszenie Słowa. „Każda wspólnota przyjmuje konkretny charyzmat, przez który realizuje polecenie Chrystusa – wszystkie podejmowane inicjatywy służą człowiekowi” – zapewniła albertynka.

Przedstawicielka Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Babraj zaprezentowała statystyki konkretnych aktywności wspólnot zakonnych w pracy apostolskiej, wychowawczej i charytatywnej Kościoła. Wskazała, że najwięcej sióstr pracuje w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży (ok. 2660 sióstr) oraz w katechezie (ok. 2160 sióstr). Zakonnice posługują też w służbie zdrowia oraz w podmiotach pracujących w innych podmiotach, takich jak parafie, oddziały Caritas, urzędy i instytucje kościelne.

Siostry prowadzą dzieła własne z nauczaniem, w tym: 375 przedszkoli, 65 internatów i burs, 55 domów dziecka, 90 świetlic i 2210 domów opieki dla dzieci i dorosłych. Prowadzą 7 wydawnictw, 21 okien życia oraz 50 dzieł, które służą osobom bezdomnym. Ponad 2 tys. zakonnic posługuje poza granicami Polski.

„Służąc ludziom i pełniąc wśród nich różne posługi miłosierdzia sama doświadczam jak Bóg przez nich okazuje mi Miłosierdzie” – wyznała pallotynka, s. Jadwiga Szok. Zakonnica opowiedziała o doświadczeniach posługi misyjnej wśród ubogich mieszkańców Ukrainy.

Zdaniem br. Pawła Flisa, przełożonego braci albertynów najważniejszym aspektem posługi zakonnej, szczególnie zakonów męskich, jest posługa sakramentalna. „Wszelkie inicjatywy charytatywne i głoszenie Słowa musza prowadzić do zjednoczenia z Bogiem” – podkreślił albertyn. Zakonnik wskazał, że zarówno będące albertyńskim charyzmatem apostolstwo obecności wśród ubogich, jak i pomoc w szpitalach, zakładach karnych, czy szkołach zmierzają do jednego celu – „żeby człowiek spotkał się z Chrystusem i doświadczył Jego miłosierdzia” – przypomniał zakonnik.

Do najczęstszych posług pełnionych przez zakonników – na jakie wskazał br. Flis - zalicza się głoszenie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych (ok. 4720 inicjatyw), rekolekcji zamkniętych (ok. 2030 inicjatyw) i prowadzenie misji ludowych (ok. 1,7 tys. inicjatyw). Posługują jako spowiednicy w sanktuariach (ok. 720 zakonników). 

Ojcowie i bracia posługują też często w szpitalach (ok. 250 dzieł), duszpasterstwach specjalistycznych i grup zawodowych (ok. 170 dzieł). Wspierają 365 zespołów charytatywnych, 83 ośrodki Caritas, 146 świetlic dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych oraz ośrodki pomocy rodzinie, kuchnie dla ubogich, i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Prowadzą łącznie 15 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 55 gimnazjów, i 54 szkoły ponadgimnazjalne, a także szkoły wyższe, instytuty naukowe, centra i studia duchowości (łącznie 46 inicjatyw). W 2015 roku zrealizowali prawie 1,7 tys. turnusów wyjazdów dla ponad 77 tys. dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii, w tym oazy, wyjazdy powołaniowe, pielgrzymki i Spotkania Młodych.

Salezjanin ks. Michał Mejer dodał, że aby być miłosiernym trzeba najpierw samemu tego miłosierdzia doświadczyć. „Bóg w konfesjonale przebacza po kilkaset razy i dalej w nas wierzy – to daje siłę do posługi” – wyjaśnił duchowny. Wskazał także, że ofiarowywaniu się innym ludziom pomaga doświadczenie wspólnoty.

Zdaniem służebniczki s. Moniki Dudy posługa i powołanie osób konsekrowanych są zanurzone w całym Kościele i są przez niego prowadzone, na przykład przez ustanowiony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.

"W obchodzonym w Kościele Dniu Życia Konsekrowanego trzeba pamiętać szczególnie o tych, którzy swoje życie zakonne przeżywają we wspólnotach klauzurowych" - przypomniała w rozmowie z KAI s. Krzysztofa Babraj. Albertynka przypomniała, że ofiary zebrane w tym dniu w kościołach przekazywane są na utrzymanie tych osób zakonnych, które ze względu na swoją modlitewną posługę w Kościele, nie opuszczają murów swoich klasztorów. "Te niewielkie wspólnoty bardzo często nie są w stanie utrzymać klasztorów w których mieszkają. A dar, jaki im przekazujemy podczas zbiórki w święto Ofiarowania Pańskiego jest dziękczynieniem za ich modlitewną posługę" - podkreśliła s. Babraj.

O. Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów przypomniał, że w Dniu Życia Konsekrowanego wspominamy nie tylko zakonników i zakonnice należących do wspólnot zakonnych, ale także członków stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów świeckich, a także żyjące indywidualnie dziewice i wdowy konsekrowane, oraz pustelników. - Święto Ofiarowania Pańskiego przypomina, że tak, jak Maryja ofiarowuje Jezusa Bogu, tak osoby konsekrowane ofiarowują się Bogu na wyłączność – podkreślił o. franciszkanin.

W Polsce żyje ok. 35 tys. osób konsekrowanych, w tym ponad 18, tys. sióstr. Większość z nich zrzeszona jest w 103 czynne zakony żeńskie i 61 zakonów męskich – każdy z nich, zgodnie ze swoim charyzmatem, podejmuje dzieła apostolstwa i miłosierdzia osobom potrzebującym. W Polsce funkcjonuje też 13 zakonów klauzurowych posiadających 83 klasztory, w których przebywa ok. 1320 mniszek.
mip / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 26 stycznia 2016
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Komentarze