Rycerz Chrystusa Króla

Bł. José Sanchez del Rio urodził się 28 marca 1913 roku w mieście Sahuayo w Meksyku. Był żołnierzem Cristeros, powstańczego ruchu katolickiego walczącego przeciwko antyklerykalnemu rządowi meksykańskiemu w latach 1926-1929. Pojmany podczas jednej z potyczek został uwięziony i skazany na śmierć za odmówienie wyrzeczenia się wiary. Męczony w okrutny sposób przed zgonem krzyknął "Viva Cristo Rey!" - "Niech żyje Chrystus Król!", a ostatkiem sił nakreślił znak krzyża na ziemi swoją krwią. Umierając 10.02.1928 r. miał zaledwie 14 lat. Został beatyfikowany wraz z dwunastoma innymi męczennikami meksykańskiej wojny domowej przez Papieża Benedykta XVI w 2005 roku.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną 
bł. José Sancheza del Rio

Boże, Ty dałeś błogosławionemu José Sanchezowi del Rio siłę do mężnego wyznania wiary w obliczu śmierci. Spraw łaskawie, abym okrył (-a) w sobie moc do odważnego sprzeciwiania się złu. Niech za jego przykładem moje życie odznacza się silnym przywiązaniem do religii i Kościoła. Za przyczyną błogosławionego Rycerza José Sancheza, który w obliczu śmierci wyraził sens życia każdego chrześcijanina w okrzyku: "Niech żyje Chrystus Król!", udziel mi łask, o jakie zabiegam u Twojego Boskiego majestatu. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Nihil obstat Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej
L. dz. 841/14 z dnia 26.06.2014 r.

Komentarze