"Powołani do Miłosierdzia" - tematem Tygodnia Modlitw o Powołania

Powołanie jest odpowiedzią na Bożą Miłość, która dotyka ludzkie serca. Jest więc oczywiste, że wyraża się w służbie drugiemu, czyli dziełach Miłosierdzia co do duszy i ciała - zwraca uwagę w rozmowie z KAI bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. Powołań. W IV niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele obchodzony będzie 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który tym razem się będzie przebiegał pod hasłem "Powołani do Miłosierdzia".
 
- Mówiąc o powołaniach, często zapominamy, że jest to tajemnica wiary, która dokonuje się w dialogu człowieka z Bogiem. Stąd tak ważna jest pomoc młodym, by mogli osobiście spotkać Chrystusa i wejść z Nim w intymną relację. Do tego potrzeba zarówno świadectwa życia wiary w rodzinie i społeczeństwie, jak i modlitwy oraz ofiary całego Kościoła, a więc każdego z nas - za tych, którzy stają na progu dojrzałego życia. Dlatego Tydzień Modlitw o Powołania to ogromne wyzwanie dla wszystkich wierzących, które przypomina nam, że jesteśmy wspólnotą, a więc odpowiadamy jedni za drugich – wyjaśnił bp Solarczyk.
 
Jego zdaniem, bez odniesienia do wiary kwestię powołań będzie się zawsze sprowadzało do socjologii. - Tam jednak jest już jedynie mowa o życiowej drodze, zaangażowaniu, pracy charytatywnej, zawodzie czy próbie nadania sensu swojego życia – dodaje.
 
Nawiązując do papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania zatytułowanego "Kościół Matką Powołań", bp Solarczyk zwrócił uwagę, że słowa papieża o tym, że „Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, w którym po pewnym czasie dojrzewania daje nam konkretne powołanie”, bardzo mocno wpisują się w przeżywaną w naszym kraju 1050. rocznicę chrztu Polski oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
 
- Oba te wydarzenia jeszcze mocniej uzmysławiają, że łączy nas wspólnota ducha, a nasza wiara w Zmartwychwstałego Pana opiera się na świadectwie kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa. - Patrząc na historię naszej Ojczyny, bez kapłanów czy bez osób konsekrowanych trudno byłoby nam przez te wieki zachować wiarą w Boga i naszą narodową tożsamość. Stąd tegoroczne obchody Chrztu Polski winny jeszcze mocniej nam uświadomić naszą odpowiedzialność za troskę o powołania - podkreślił delegat KEP ds. Powołań.
 
Przyznał, że choć współczesny świat nie sprzyja prowadzeniu życia duchowego, to jednak doświadczenie Kościoła pokazuje, że Bóg jest w stanie w każdych czasach i każdych okolicznościach wzywać ludzi do swojej szczególnej służby. Przykładem tego jest wielu świętych, którzy wychodząc ze środowisk dalekich od przeżywania głębokiej wiary stali się odważnymi świadkami Chrystusa. - Stąd odkrycie powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego nie jest czystą wypadkową środowiska, w którym ktoś wzrastał, co nie oznacza, że nie powinniśmy dokonać wszystkiego, co w jest w naszej mocy, by mogło ono wspierać młodych na drodze szukania Boga i odkrywania Jego planu wobec każdego z nich - zauważył duchowny.
 
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wydała na 53. Tydzień Modlitw o Powołania materiały duszpasterskie, które trafiły do wszystkich parafii w Polsce. Zawierają one zeszyty dla katechetów i opiekunów ministrantów, oraz propozycje homilii i nabożeństw. W tym roku w Niedzielę Dobrego Pasterza ruszy również nowa strona internetowa Krajowego Centrum Powołań www.pojdzzamna.pl.
 
We wszystkich seminariach w Polsce do posługi kapłańskiej przygotowuje się obecnie 3556 alumnów. Z tego w diecezjalnych jest 2658 mężczyzn, zaś w zakonnych 898. Do formacji na pierwszy rok zgłosiło się łącznie 740 kandydatów, w tym do seminariów diecezjalnych 538 kandydatów, zaś do zakonnych 202. Podobnie jak w latach ubiegłych prym wiodą dominikanie, franciszkanie i jezuici.
 
Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie w Polsce, to według danych z 1 stycznia br. jest obecnie ponad 18,5 tys. sióstr zakonnych, z tego na I roku formacji jest 209 postulantek, a na etapie nowicjatu 273 osoby. Ponadto 2038 sióstr pracuje poza granicami kraju, w tym 366 sióstr na Wschodzie, 570 w krajach misyjnych i 1102 – w innych krajach.
 
Zgromadzeniem, którego charyzmatem jest troska o osoby powołane, jest założony przez bł. Jakuba Alberione w 1959 r. Instytut Królowej Apostołów dla powołań – siostry apostolinki. Poprzez modlitwę oraz posługę zwłaszcza wśród młodzieży szukającej sensu życia i własnego miejsca, siostry szczególną troską obejmują powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego w Kościele. Wydają czasopisma, płyty, rozpowszechniają materiały o tematyce powołaniowej, prowadzą również centra powołaniowe, organizują dni skupienia, rekolekcje, wystawy, konferencje. Swoje domy mają obecnie we Włoszech, w Polsce i Brazylii.
 
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 11 kwietnia 2016

Komentarze