Abp Budzik: bp Wyszyński prawdziwie pokochał diecezję lubelską

W 70. rocznicę ingresu bp. Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, otworzył wystawę poświęconą swojemu wielkiemu poprzednikowi.

Otwarcie wystawy pt. „Dzieci moje!” zorganizowanej przez Fundację Nasza Tradycja poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji m.in. beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego.

„Dzieci moje! – tymi słowami, w tym miejscu – 26 maja 1946 roku – rozpoczął swe przemówienie ósmy w dziejach diecezji ordynariusz lubelski, po raz pierwszy publicznie zwracając się do swoich diecezjan” – uzasadnił tytuł wystawy jej organizator Piotr Krzysztof Kuty, prezes Fundacji Nasza Tradycja.

Przywołując tytuł wystawy, jej honorowy patron abp Stanisław Budzik stwierdził w słowie wstępnym, iż „duchowe ojcostwo Księdza Prymasa polegało przede wszystkim na obecności, towarzyszeniu, trosce i wspieraniu powierzonych mu ludzi w realizacji powołania otrzymanego od Boga do pełni życia w świętości. Sam przeszedł tę drogę stając się kandydatem na ołtarze, takiej drogi uczył nas wszystkich”.

Bp Stefan Wyszyński był ordynariuszem lubelskim jedynie dwa lata i osiem miesięcy, jednak – na co szczególnie zwrócił uwagę Metropolita lubelski „przez krótki czas swojego intensywnego i owocnego pasterzowania w latach 1946-1948 pomagał swoim diecezjanom w drodze do pełni człowieczeństwa, by mogli odkryć i podejmować swoje powołanie do przyjaźni z Bogiem, świętości i zbawienia”.

Nawiązując do obchodzonego w Kościele Roku Jubileuszowego Miłosierdzia, abp Budzik przypomniał, że „Sługa Boży – Prymas Tysiąclecia stawał się błogosławionym miłosiernym, gdy pochylał się nad dramatami ludzi, którzy ledwo co otrząsnęli się z traumy wojennej zawieruchy, dźwigał diecezję lubelską z ruin i zniszczeń, tworzył jej nowe struktury, wizytował parafie wsłuchując się w problemy ludzi, głosił słynne w owym czasie konferencje do robotników w kościele św. Michała na lubelskich Bronowicach”.

„Prymas zawsze nosił w sercu diecezję, w której jako młody biskup spędził dwa lata i osiem miesięcy swojego życia” – podkreślił abp Budzik, przypominając, iż „w liście skierowanym do biskupa Zdzisława Golińskiego pisanym w odosobnieniu w Komańczy napisał takie słowa: moja droga biskupia zaczęła się dla Lublina… (dla diecezji), którą prawdziwie pokochałem”.

„Nie ulega wątpliwości, że także diecezja lubelska pokochała swojego Biskupa, któremu dzisiaj przypisujemy zaszczytny tytuł Prymasa Tysiąclecia – stwierdził Metropolita lubelski, zauważając, iż „wyrazem tego jest również inicjatywa podjęta przez Fundację na Rzecz Rodziny „Nasza Tradycja” polegająca na zorganizowaniu wystawy w 70. rocznicę ingresu do katedry lubelskiej biskupa Stefana Wyszyńskiego”.

Na otwarcie wystawy przybyli licznie duchowni i świeccy, parlamentarzyści, wśród nich poseł do Parlamentu Europejskiego Mirosław Piotrowski, poseł na Sejm RP Artur Soboń i senator RP Andrzej Stanisławek, a także ludzie kultury i mediów z prezesem KAI Marcinem Przeciszewskim.

Witając gości prezes Piotr K. Kuty wyraził „ogromną radość, że gromadzi nas tutaj postać wielkiego Prymasa Tysiąclecia, jednoczącego zawsze Polaków zatroskanych o losy Kościoła i Ojczyzny”, przywołując jednocześnie przypadające w tym wyjątkowym roku rocznice, m.in. 115. urodzin Stefana Wyszyńskiego, 70. rocznicy jego konsekracji na biskupa lubelskiego, 60. rocznicy Ślubów Jasnogórskich i powrotu Prymasa do Warszawy po trzech latach niewoli, a także 50. rocznicy obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski i 35. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia.

„Mając świadomość wagi wspomnianych wydarzeń, jak również szans i nadziei, związanych z przeżywaniem ich rocznic, trwając w oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Nasza Tradycja przygotowała wystawę, z okazji 70. rocznicy ingresu bp. Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej” – można było przeczytać w zaproszeniu na otwarcie wystawy.

Dodać należy, że Fundacja Nasza Tradycja, której ideą przewodnią jest pogłębianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wartości, kształtujących tożsamość kulturową Polaków, od chwili ustanowienia za swe motto przyjęła słowa Księdza Prymasa: Nie miejmy pokusy budowania nowej Polski „w czystym polu”, lecz wznośmy ją na opoczystym przeszłości, wiążąc to co idzie, z tym co było.

Na blisko czterdziestu tablicach, opracowanych graficznie przez Studio R-ka, prezentowane są – nierzadko po raz pierwszy – fotografie i dokumenty, wśród nich pisma urzędowe, korespondencja i rękopisy, obrazujące głównie wydarzenia z wiosny 1946 roku, związane z nominacją, konsekracją i ingresem bp. Stefana Wyszyńskiego, wspominając także o wybranych przejawach jego posługi biskupiej w kolejnych dwóch latach.

Bogate zbiory udostępnione zostały przez Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Bibliotekę Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Państwowe w Lublinie, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz osoby prywatne.

Motyw przewodni wystawy stanowią fragmenty pierwszych wystąpień bp. Stefana Wyszyńskiego: listu pasterskiego na dzień konsekracji, listu pasterskiego na dzień ingresu oraz przemówienia ingresowego. Za opis posłużyły fragmenty wywiadu, jaki Piotr K. Kuty przeprowadził z nestorem Episkopatu Polski abp. prof. Bolesławem Pylakiem oraz fragmenty artykułu ks. prof. Piotra Niteckiego pt. „Z Włocławka do Lublina”.

Obficie wykorzystane zostały także fotokopie – dla potrzeb ekspozycji poddane montażowi graficznemu – oryginalnych tekstów z roczników Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich z lat 1946-1949. Integralną częścią wystawy jest „Kronika czynności pasterskich J.E. Ks. Bpa Ordynariusza” dzień po dniu opisująca krótką, ale niezwykle bogatą posługę biskupią w Lublinie przyszłego Prymasa Polski.

Zwracając się do twórców wystawy, abp Budzik wyraził słowa szczególnej wdzięczności pod adresem abp. Bolesława Pylaka, który podjął się konsultacji historycznej tego przedsięwzięcia. „Arcybiskup senior, który w tym roku obchodzi 50-lecie przyjęcia sakry biskupiej, jest naocznym świadkiem pasterzowania w Lublinie bp. Stefana Wyszyńskiego. Kieruję słowa uznania dla Pana Piotra Krzysztofa Kutego, który dokonał wyboru tekstów, fotografii i dokumentów, a także dla Pana Leona Budrysa za koncepcję wystawy” - powiedział abp Budzik.

Na zakończenie Piotr K. Kuty wyraził nadzieję, że wystawa przybliży postać i nauczanie Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego z okresu posługi biskupiej w diecezji lubelskiej, a także przyczyni się do rozszerzenia i pogłębienia kultu Jego Osoby, dodając: „przed nami trudne zadanie, by słowa Dzieci moje! skierowane były także do nas”.

Wystawę – zrealizowaną przy pomocy finansowej Miasta Lublin, PGE Dystrybucja S.A. i Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz przy pomocy organizacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie – oglądać można w archikatedrze lubelskiej do 12 czerwca.

pc / Lublin
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 maja 2016

Komentarze