Bp Janiak: św. Stanisław zaprasza nas do odważnego świadectwa

Św. Stanisław przegrał życie doczesne, ale wygrał życie wieczne. Patron Polski zaprasza nas do odważnego świadectwa – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas sumy odpustowej w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Lipe. Uroczystość połączono z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania.

W homilii bp Janiak wskazywał, nawiązując do czytań, na postawę św. Stanisława. – Pierwsze czytanie przekazuje fragment mowy Apostoła Pawła w Milecie skierowanej do biskupów. Mają uważać na samych siebie i na owczarnię. To Duch Święty zlecił im władzę kierowania. Kościół jest własnością Boga, który nabył go za cenę własnej krwi. Św. Paweł mówi o zagrożeniach z zewnątrz i wewnętrznych trudnościach. Wzywa biskupów do czujności. To polecenie wiernie wypełnił św. Stanisław. Można powiedzieć, że przegrał życie doczesne, ale wygrał życie wieczne – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że w Ewangelii zawarte są słowa o Dobrym Pasterzu, który „nie jest najemnikiem, nie boi się wilka, nie ucieka, ma pieczę nad swoimi owcami”. – Świadkiem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa jest św. Stanisław, biskup i męczennik, który miał odwagę wypomnieć królowi niemoralność – dodał kaznodzieja.


Podkreślił, że św. Stanisław nazwany „ojcem ojczyzny” uczy miłości do wszystkiego, co polskie. – Patron Polski zaprasza nas do odważnego świadectwa. Kościół istnieje ponad dwa tysiące lat, ale jeszcze nigdy nie było tak wielkiego prześladowania. Tyle ludzi nie musiało ginąć za wiarę, za przyznanie się do Chrystusa. Dziękujmy Panu Bogu za to, że żyjemy w wolnej ojczyźnie, że nie musimy cierpieć za wiarę, a powinniśmy uczyć się, jak korzystać z wolności – przekonywał hierarcha.

Zwracając się do młodzieży, bp Janiak zachęcił do codziennej modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i przystępowania do sakramentów świętych. - Wiara potrzebuje Waszej aktywności. Jesteście Panu Bogu potrzebni, bo On w sprawach wiary posługuje się człowiekiem – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się kapłani z dekanatu stawiszyńskiego z dziekanem ks. prał. Marianem Andrzejewskim, proboszcz parafii w Lipe ks. kan. Lechosław Woźniak, ks. Aleksander Janas przygotowujący młodzież do bierzmowania, o. Medard Hajdus, franciszkanin.

Kościół pw. Stanisława Biskupa w Lipe ufundowała w 1754 r. Eleonora z Małachowskich Lipska. W 1812 r. parafia w Lipem podupadła i przyłączono ją do pobliskiego Brudzewa. W 1859 r. świątynia była już znacznie zniszczona i dzięki pomocy rodzin Radolińskich i Radońskich przeprowadzono gruntowny remont. W 1973 r. w wyniku starań mieszkańców w Lipem ponownie erygowano parafię. Od 1986 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Lechosław Woźniak.

ek / Kalisz
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 maja 2016

Komentarze