Dziś ingres abp. Adama Szala do archikatedry przemyskiej

Dziś (21 maja) o godz. 10.00 odbędzie się uroczysty ingres abp. Adama Szala do archikatedry przemyskiej. Uroczystość rozpocznie się procesją z kościoła Ojców Franciszkanów do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. 62-letni abp Szal zastąpił abp. Józefa Michalika, który po 23 latach kierowania archidiecezją przeszedł na emeryturę.

- Cieszymy się wszyscy, że nowy metropolita przejmie kierowanie diecezją, którą bardzo dobrze zna, bo w niej się urodził, wychował, dla niej był święcony na kapłana i w której posługuje bardzo ofiarnie jako biskup. Pragniemy przyjąć go całym sercem jako ojca i pasterza, który prowadzić nas będzie ścieżkami wiary na drogach codzienności – napisał biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek z okazji uroczystości ingresu abp. Adama Szala. 

- Modlitwą chcemy także objąć odchodzącego na emeryturę Księdza Arcybiskupa Józefa i wyrazić mu naszą wdzięczność za 23 lata pasterzowania - czytamy w zaproszeniu na sobotnie uroczystości.

Ingres rozpocznie się procesją pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore z udziałem nowego metropolity przemyskiego abp. Adama Szala i arcybiskupa seniora Józefa Michalika. 

Procesja wyruszy przed godz. 10.00 z kościoła Ojców Franciszkanów. Stamtąd wierni przejdą do archikatedry. Abp. Szala przyjmie tam proboszcz bazyliki archikatedralnej, który poda Arcybiskupowi do ucałowania krucyfiks, a potem kropidło zanurzone w błogosławionej wodzie.

Na początku Mszy św. słowo powitania wygłosi biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce ogłosi wiernym bullę Ojca Świętego Franciszka mianującą abp. Adama Szala metropolitą przemyskim.

Podczas Mszy św. przedstawiciele prezbiterium diecezji, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożą homagium czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa nowemu arcybiskupowi. Abp Szal wygłosi homilię, a na zakończenie Eucharystii udzieli błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Nowy metropolita przemyski wyraził życzenie, by uczestnicy ingresu planujący zakup kwiatów przeznaczyli przewidziane na ten cel środki na wsparcie uczestników ŚDM w Krakowie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej lub misji.

Abp Adam Szal ma 62 lata, pochodzi z Wysokiej koło Łańcuta. Od 37 lat jest kapłanem, 16 lat temu został konsekrowany na biskupa. W diecezji znany jest m.in. z tego, że co roku pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do sanktuariów maryjnych na terenie Podkarpacia. Od 2007 r. jest delegatem Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie. 30 kwietnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Kanonicznie archidiecezję przemyską objął 11 maja br. Od tej pory sprawuje funkcję metropolity przemyskiego.

BPKEP / Przemyśl
--
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 21 maja 2016

Komentarze