Inowrocław: Forum Ewangelizacyjne

Charyzmatycy Enrique Porcu i Antonello Cadeddu poprowadzili 14 i 15 maja w Inowrocławiu pierwsze Forum Ewangelizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset osób, w tym liczne rodziny z dziećmi. Wspólnie z nimi modlił się Prymas Polski. Forum Ewangelizacyjne poprzedziły rekolekcje ewangelizacyjne dla kapłanów, które trwały w Gnieźnie od 10 do 13 maja. W pierwsze dwa dni w gnieźnieńskim seminarium duchownym spotkali się księża proboszczowie. Po nich w rekolekcjach uczestniczyli księża wikariusze. Kapłanom towarzyszyły Prymas Polski.

Dwudniowe spotkanie podczas Forum wypełniły konferencje głoszone przez założycieli wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia” oraz modlitwy wspólnotowe i indywidualne. Na zakończenie pierwszego dnia Mszy św. z modlitwą o wylanie Ducha Świętego przewodniczył bp Grzegorz Ryś z Krakowa. W przypadającą w niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego Eucharystię odprawił abp Wojciech Polak, który towarzyszył uczestnikom Forum także podczas sobotnich i niedzielnych konferencji. „W Zesłaniu Ducha Świętego narodził się Kościół” – mówił w homilii Prymas Polski przypominając za papieżem Franciszkiem, że Kościół narodził się wychodząc i po to, aby iść. Wyszedł z chlebem łamanym w dłoniach, ranami Chrystusa w oczach i miłością w sercu. Bo Kościół – tłumaczył metropolita gnieźnieński – „jest prawdziwy wtedy, gdy dzieli się miłością, gdy pochyla się nad tymi, którzy są miłości pozbawieni, nad opuszczonymi, zapomnianymi i niedoskonałymi. Metropolita gnieźnieński przypomniał również o misyjnym charakterze Kościoła. To wspólnota w drodze, bo przecież – jak obrazowo uczy Ojciec Święty – jeśli rzeka się zatrzymuje, woda gnije. „Kościół rodzi się zatem idąc” – powtórzył Prymas. Wskazał, że Kościół rozszerza się przez przyciąganie, bo jeżeli idzie, to przyciąga.

Dwudniowe Forum Ewangelizacyjne odbyło się w inowrocławskiej Hali Widowisko-Sportowej. Uczestniczyło w nim ponad pół tysiąca osób. Spotkanie współorganizowała Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Pawła II. Konferencje głosili ojcowie Enrique Porcu i Antonello Cadeddu, założyciele wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia”, która pomaga ludziom pogubionym, żyjącym na różnych marginesach życia. Ojcowie Enrique Porcu i Antonello Cadeddu gościli w archidiecezji gnieźnieńskiej po raz pierwszy. Ojcowie – jak mówi ks. Marcin Modrzyński koordynator Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji gnieźnieńskiej i jednocześnie inicjator i organizator rekolekcji – mają szczególne przynaglenie od Ducha Świętego, aby przyjeżdżać właśnie do Polski, bo wierzą, że stąd wyjdzie „iskra”, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa.

bgk / Inowrocław

Komentarze