Prałkowce: abp Popowicz konsekrował kaplicę w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej

W Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach koło Przemyśla odbyła się w sobotę konsekracja kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego. Obrzędom przewodniczył metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego abp Eugeniusz Popowicz przy udziale sekretarza Synodu biskupów UKGK bp. Bohdana Dziuracha oraz księży grecko- i rzymskokatolickich. W liturgii, oprócz pensjonariuszy, wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych.

- Uroczystość ta nabiera szczególnego charakteru, gdyż dokonuje się właśnie w ogłoszonym przez papieża Franciszka Jubileuszowym Roku Bożego Miłosierdzia. Zamysł powstania tego domu pojawił się o wiele wcześniej, dlatego tym bardziej odczytujemy to jak znak Opatrzności Bożej, która wybrała sobie właśnie to miejsce – powiedziała s. Anna Drozd ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi Panny, które prowadzi dom.

Poświęcenie kaplicy rozpoczęło się od konsekracji ołtarza. Najpierw abp Popowicz poświęcił wodą święconą kolumny ołtarza, następnie obmył ołtarz ciepłą wodą i winem, co jest symbolem oczyszczenia miejsca oraz człowieka z grzechu. Kolejnym elementem oczyszczenia było trzykrotne pokropienie ołtarza czerwonym winem, które jest symbolem dobrobytu i uczestnictwa w uczcie. Po tym ołtarz został obmyty wodą różaną. 

Po celebracji obmycia, na ołtarzu położony został antymins. Jest to jedwabna chusta z obrazem składanego do grobu Chrystusa, w którą wszyte są święte relikwie i na której sprawowana jest codziennie Eucharystia. Następnie arcybiskup namaścił ołtarz świętą mirrą.

Kolejnym etapem konsekracji było poświęcenie ścian kaplicy oraz ikonostasu – ozdobnej ściany ikon, oddzielającej prezbiterium od nawy przeznaczonej dla wiernych.

Po obrzędach konsekracji odbyło się uroczyste wniesienie do świątyni relikwii błogosławionej siostry Josafaty Hordaszewskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Służebnic NMP. Beatyfikował ją św. Jan Paweł II w czerwcu 2001 r. podczas pielgrzymki na Ukrainę. Wprowadzenie relikwii poprzedziła uroczysta procesja z relikwiami, podczas której wszyscy uczestnicy liturgii opuścili kaplicę. Relikwie złożone zostały ołtarzu jako symbol ofiary Chrystusa, którą święci naśladują poprzez oddanie swego życia Bogu. 

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w podprzemyskich Prałkowcach prowadzi greckokatolickie Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi Panny. Idea jego powstania zrodziła się w 1992 r., kiedy przypadała setna rocznica istnienia zgromadzenia. Plac pod budowę poświęcił 18 kwietnia 1999 r. abp Jan Martyniak, ówczesny metropolita przemysko-warszawski. Dwa miesiące później ruszyły prace budowlane. Dom rozpoczął swoją działalność 23 grudnia 2003 r., jednak zakończenie budowy nastąpiło w 2012 r.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle chorych. Dysponuje łącznie 70 miejscami. Na dzień dzisiejszy dom jest w pełni wyposażony, a konsekracja kaplicy pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia jest zwieńczeniem tego dzieła. Z ramienia zgromadzenia budowę prowadzili: s. Mirosława Skiba, s. Zofia Łebedowicz, s. Anna Drozd i ks. Stefan Batruch.

- Wśród naszych mieszkańców są osoby różnych wyznań: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, są również protestanci oraz osoby wyznania judaistycznego. W tej mozaice możemy doświadczać bogactwa różnorodności, a mieszkańcy są wobec siebie bardzo życzliwi, pełni szacunku i uwagi – mówi s. Anna Drozd.

Przy domu działa również Centrum Rehabilitacji im. Bł. Josafaty, w którym świadczone są specjalistyczne usługi rehabilitacyjne. Mogą z nich korzystać nie tylko pensjonariusze, ale również osoby z okolic.

W 2000 r. przy domu powołana została Kapituła Pojednania Polsko-Ukraińskiego, której celem jest promowanie i nagradzanie postaw ludzi, organizacji i instytucji, wprowadzających nową jakość we wzajemne relacje polsko – ukraińskie.

pab / Prałkowce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
Data wydania: 08 maja 2016

Komentarze