Jasna Góra: 100 tys. pielgrzymów na spotkaniu Rodziny Radia Maryja

Miłosierdzie jest wyrazem wiary, a wiara jest podstawą miłosierdzia - przypomniał na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski celebrował Mszę św. podczas 25. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. W spotkaniu będącym dziękczynieniem za chrzest Polski i dzieła podejmowane przez toruńską rozgłośnię, udział wzięło ok. 100 tys. osób, wśród nich przedstawiciele kancelarii prezydenta i rządu na czele z premier Beatą Szydło.

W trakcie uroczystości list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii Prezydenta RP. - W sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej spotyka się dzisiaj wyjątkowa wspólnota modlitwy i czynu - wspólnota ludzi wiary i gorących patriotów, Polaków aktywnie włączających się w dzieło, które 1050 lat temu zapoczątkował Mieszko I – w rozwijanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej, naszej duchowej i materialnej siły oraz ładu państwowego zakorzenionego w spuściźnie chrześcijańskiej Europy - napisał prezydent Duda. Podkreślił, że „to zorganizowani, świadomi obywatele, korzystający ze swojego prawa do współdecydowania o sprawach publicznych”.

Prezydent podziękował dyrektorowi o. Tadeuszowi Rydzykowi, założycielowi Radia Maryja i TV Trwam oraz wielu innych dzieł, „inicjatyw tworzących przestrzeń, w której wielu Polaków w kraju i na obczyźnie mogło nawzajem się odnaleźć, wspierać, jednoczyć, wymieniać opinie”.


Na początku Mszy św. głos zabrała premier Beata Szydło. - Przyjechałam dzisiaj tutaj pokłonić się i podziękować naszej Matce, Tej, która ze wzgórza częstochowskiego czuwa nad naszą Ojczyzną i nad nami wszystkimi. Ale przyjechałam też pokłonić się i podziękować właśnie wam, którzy wierni jesteście zawsze, nie poddajecie się, nie ulegacie i wtedy, kiedy jest najtrudniej, jesteście zawsze z naszą Ojczyzną – powiedziała premier.

Beata Szydło podkreśliła, że to „wartości wyrastające z chrześcijaństwa budują naszą tożsamość europejską i to one pozwoliły nam przetrwać, pozwoliły nam budować naszą wspólnotę narodową”. - Te wartości będą dla nas zawsze busolą w tym współczesnym świecie, w którym zaczyna dominować coraz bardziej poprawność polityczna niż interes narodowy – zauważyła premier 

Jak dodała, „my takiego świata nie chcemy i dlatego ważna jest dzisiejsza modlitwa u stóp Maryi Królowej Polski, ale ważnej jest to, abyśmy pamiętali, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą, że wyrastamy z pięknej tradycji polskiego państwa, którego obchodzimy w tym roku jubileusz Chrztu”. - Chrzest to nadzieja, ale chrzest to opoka, to podwalina, to fundament, a każdy dom musi mieć silny fundament, i my taki fundament w naszej Ojczyźnie mamy, a słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna, prowadziły nas przez wieki i prowadzić nas będą, bo nigdy na tym nie straciliśmy, gdy tę dewizę powtarzaliśmy” – podkreśliła Beata Szydło.

Premier zauważyła, że „nasza Ojczyzna Polska jest demokratycznym państwem prawa, w którym jest wolna prasa, są wolne media, jest wolność zgromadzeń, wolność słowa, to są wartości, o które Polacy upominali się i walczyli bardzo długo, i tych wartości nie pozwolimy sobie odebrać”.

Dodała, że „Polska jest państwem suwerennym i to tutaj w Polsce, my Polacy, rozwiązujemy nasze wewnętrzne sprawy, nasze wewnętrzne spory polityczne i razem budujemy naszą wspólnotę”. - I musimy o to się upominać i głośno mówić, bo tak jak my Polacy, polskie państwo, nie próbuje układać życia innym, tak i my upominamy się o to samo - nie układajcie nam życia, sami sobie świetnie poradzimy – mówiła szefowa rządu.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu podkreślił w kazaniu, że to chrzest oświecił całe nasze życie społeczne, a od momentu jego przyjęcia Kościół stał się najważniejszym fundamentem naszego państwa. - Chrzest ukazał ostateczny cel wszystkiego w Bogu, który nas kocha. Trudno objąć jednym spojrzeniem wszystkie dobrodziejstwa, jakie przyniósł Polakom chrzest święty. Błogosławiony papież Paweł VI - z okazji 1000-lecia Chrztu Polski – powiedział tak: „Wiara chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie obywatelskie świata zachodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, która nieprzerwanie miała dawać później poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne i artystyczne świadectwo swojej niewzruszonej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją europejską i swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat burzliwej i chwalebnej historii” – przypomniał kaznodzieja.

Mówiąc o rysach i pęknięciach w przestrzeni wiary dzisiejszych Polaków, abp Gądecki zauważył: wkraczające zeświecczenie, zwłaszcza młodego pokolenia, oderwanie Ewangelii od życia, czy słabą znajomość nauczania Kościoła i pomijanie go w codziennych wyborach. - Nawet niektórzy z tych, co deklarują regularne uczestnictwo w praktykach religijnych, nie stosują się w codziennym życiu do wskazań Kościoła katolickiego. Przez wielu nauczanie Kościoła jest traktowane jak jedzenie na szwedzkim stole, z którego wybiera się tylko te potrawy, które nam smakują. Jedynie co trzeci dorosły Polak uważa, że katolickie zasady moralne są najlepszym rozwiązaniem – mówił przewodniczący KEP. Podkreślił, że „nie wystarczy sama dbałość o poprawność doktryny, konieczne jest wierne naśladowanie Chrystusa, który utożsamia się z „najmniejszymi”, utożsamia się z wszelką formą ludzkiej nędzy, tak materialnej, jak i moralnej”.

Wobec wielkiego kryzysu migracyjnego takie utożsamianie to zdaniem kaznodziei „globalizacja miłości i współdziałania i przejście od postawy obronnej do postawy opartej na kulturze spotkania”. Dotyczy to także przyjmowania uchodźców. - Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech będzie ona również impulsem dla rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom – podkreślił abp Gądecki.

Dodał, że „nie powinniśmy tracić z oczu głównej przyczyny aktualnego kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczonych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z tego wynika konieczność modlitwy o pokój, wszelkich zabiegów mediacyjnych i nieustannego apelowania do sumień rządzących”.

- Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu. Ufamy, że Bóg da nam światłe oczy serca, abyśmy z ewangeliczną miłością sprostali wezwaniu Chrystusa: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Drugi dzień pielgrzymki zainaugurowała wspólna modlitwa Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 9.00 rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu artystów scen polskich pt. „Chrzest Biało-Czerwonej” w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej, która prowadziła koncert. Ostatnim punktem pielgrzymki będzie o godz. 15.00 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Rodzinę Radia Maryja tworzy wspólnota słuchaczy Radia Maryja oraz osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w tej rozgłośni. Na jej strukturę składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Działają one przy parafiach za zgodą proboszcza. Obecne są zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 r. Członkowie Rodziny Radia Maryja angażują się w życie parafii, organizują spotkania regionalne czy dni skupienia. Dokładna liczba członków Rodziny Radia Maryja nie jest znana. Samego radia słucha prawdopodobnie od 1 do 1,5 mln. osób.

Radio Maryja powstało w 1991r. jako lokalna stacja katolicka, jedna z pierwszych po upadku PRL. Rozgłośnia, od początku prowadzona jest przez dyrektora o. Tadeusza Rydzyka, od lat pozostaje mocnym głosem Kościoła Katolickiego i środowisk narodowych Polski. Na antenie usłyszeć można przede wszystkim bardzo bogatą gamę audycji religijnych, refleksyjnych i kulturalnych, Bardzo istotnym faktem jest wyjątkowo mocna więź Radia Maryja ze swoimi stałymi słuchaczami. Stacja utrzymuje się od początku istnienia z dobrowolnych datków ofiarodawców.

it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 lipca 2016