Na Campus Misericordiae modlono się za prześladowanych z powodu swej wiary

Za prześladowanych z powodu swej wiary modlono się m. in. podczas Mszy św. posłania z udziałem papieża Franciszka na Campus Misericordiae w Brzegach. Modlitwę wiernych odmówiono w językach: francuskim, hebrajskim, angielskim, polskim, chińskim i hiszpańskim. W wezwaniach polecano potrzeby całego świata, a motywem przewodnim było Boże Miłosierdzie.

W pierwszym wezwaniu, odczytanym po francusku, modlono się za Kościół, aby "przez swe dzieła i swe nauczanie był w stanie ukazać prawdziwą wartość godności ludzkiej i bezinteresownej miłości".
Drugie, w języku hebrajskim, odnosiło się do prawodawców i rządzących, aby Bóg obdarzył ich "prawdziwą miłością do każdego człowieka oraz wolą wielkodusznej pracy w służbie wszystkich obywateli".

W odczytanym po angielsku trzecim wezwaniu, polecano młodych z całego świata, którzy wyznają odważnie swą przynależność do Chrystusa, prosząc Boga: "uczyń ich serca czystymi i wielkodusznymi, zdolnymi do budowania lepszego świata".

W języku polskim odczytano czwarte wezwanie. Dotyczyło ono ubogich i "najpokorniejszych z ludzi". Proszono Boga, "który dostrzega potrzeby i pragnienia każdego człowieka", aby nauczył nas "dostrzegać potrzeby braci żyjących obok nas" i natchną nas "do działania dla ich dobra".

Nie zabrakło też modlitwy za tych, którzy cierpią prześladowania z powodu swej wiary. Proszono, aby Bóg dał im odczuć swoją bliskość, a nam ukazał sposób, w jaki możemy ich wesprzeć na drodze życia. To wezwanie odczytano po chińsku.

Na końcu, w języku hiszpańskim polecano wszystkich pielgrzymów, organizatorów Światowych Dni Młodzieży oraz wszystkich wolontariuszy i osoby, które pomogły spotkać się tutaj, "w świetle Miłosierdzia Bożego", prosząc o błogosławieństwo dla nich oraz umocnienie więzi komunii z Bogiem i z innymi ludźmi.

Na końcu modlitwę odmówił Ojciec Święty: "Boże, bogaty w miłosierdzie, nie odwracaj od nas swego spojrzenia pełnego miłości, przymnóż nam wiary, którą wyznajemy a za wstawiennictwem świętych Jana Pawła II i Faustyny Kowalskiej uczyń nas prawdziwymi świadkami Ewangelii"
pab (KAI) / Brzegi
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 lipca 2016