Słowacja: zmarł ks. prof. Tadeusz Zasępa - były rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku

W wieku 70 lat po długiej chorobie serca zmarł 18 września w Rużomberku w środkowej Słowacji ks. prof. Tadeusz Zasępa - emerytowany rektor miejscowego Uniwersytetu Katolickiego. Był uznanym specjalistą w zakresie środków przekazu, a na czele uczelni jako jej czwarty rektor stał w latach 2008-14. Pogrzeb zmarłego zaplanowano wstępnie na 25 września w tamtejszym kościele jezuickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ks. Tadeusz Zaspa urodził się 23 kwietnia 1946 v Radziechowicach. Po ukończeniu w 1965 szkoły w Częstochowie wstąpił do seminarium duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie. W 1972 przyjął święcenia kapłańskie, po czym pracował jako kapelan dla niesłyszących w Wieruszowie, a następnie w latach 1974-77 uzupełniał studia na KUL-u a także na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie oraz w Genewie i na Uniwersytecie Sacro Cuore v Mediolanie. W 1983 obronił doktorat z teologii pastoralnej na KUL-u, a w 4 lata później uzyskał tamże habilitację ze specjalnością środki masowego przekazu. W 1995 został profesorem nadzwyczajnym i w 2001 - zwyczajnym.

Głównym obszarem jego zainteresowań i działalności były środki przekazu, teoria i dzieje dziennikarstwa oraz współczesne formy przekazywania wiary. Ogłosił wiele artykułów i rozpraw naukowych z tych dziedzin.

W 1993 powołał do życia Katolickie Radio Lublin i została jego pierwszym dyrektorem. W tym samym roku uruchomił też lubelską edycję tygodnika "Niedziela", z którym również współpracował jako redaktor.

W 1998 zaczął wyjeżdżać z wykładami z zakresu dziennikarstwa na uniwersytet w Trnawie. W rok później założył Lubelską Szkołę Biznesu – Szkołę Wyższą (obecnie Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) i do 2008 był jej rektorem. Przez cały ten czas utrzymywał częste i bliskie kontakty ze Słowacją, zwłaszcza z utworzonym 1 lipca 2000 Uniwersytetem Katolickim w Rużomberku, którego był rektorem od lipca 2008 do czerwca 2014. Wykładał tam jako profesor w katedrze dziennikarstwa.

Ks. Zasępa był poliglotą, znał i czynnie posługiwał się 10 językami. Należał do wielu międzynarodowych rad i towarzystw naukowych, kolegiów i rad szeregu czasopism naukowych i innych organizacji. Otrzymał wiele nagród polskich, słowackich i innych krajów. W 2004 Słowacka Akademia Nauk przyznała mu swą prestiżową Nagrodę Międzynarodową za wkład do rozwoju nauk społecznych i humanistycznych, kultury i sztuki w Słowacji. W maju 2008 został doktorem h.c. Uniwersytetu Preszowskiego. Od 2013 był członkiem prestiżowej Europejskiej Akademii Nauk i Umiejętności w Salzburgu; od maja 2013 działał też w zarządzie Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FUCE). Ponadto był honorowym obywatelem kilku gmin słowackich i miasta Rużomberku.

kg, vb (KAI) / Rużomberk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 września 2016