W Licheniu rozpoczęła się konferencja rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych

"Formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze" to temat rozpoczętej wieczorem 5 września w Licheniu 52. Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Gościem specjalnym tegorocznego spotkania rektorów jest belgijski jezuita o. prof. Amaury Begasse de Dhaem z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Ks. dr Wojciech Rzeszowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych podkreślił w rozmowie z KAI, że ważną okolicznością wyboru tematyki ogólnopolskiego spotkania była 1050. rocznica chrztu Polski. Z chrztem łączy się dynamika życia wiary: jej rodzenie, doświadczenie i pogłębianie, dlatego o tym procesie chcą rozmawiać księża rektorzy.

- Mamy doświadczenie, że kandydaci do seminariów są ludźmi bardzo religijnymi i związanymi z życiem Kościoła, ale często ich religijność jest tradycyjna, związana z praktykowaniem i nie zawsze przekłada się na wiarę osobistą i pogłębioną, która jest fundamentem dla kapłana - zauważył rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Rektorzy chcą poszukać odpowiedzi na pytanie na ile seminarium jest środowiskiem wzrastania w wierze, na ile może się nim stawać.

- Będziemy chcieli zobaczyć kondycję kandydatów do kapłaństwa, z jakim doświadczeniem wiary i Boga wstępują do seminarium, dlatego już jedno z pierwszych wystąpień podczas konferencji dotyczyć będzie kwestii "Z jakiego świata i z jakim światem przychodzą do nas klerycy?" - mówi ks. dr Rzeszowski. Podczas kolejnych wykładów i dyskusji rektorzy przyjrzą się dynamice życia wiary i specyfice seminarium, które jest miejscem szczególnym, gdyż "zamkniętym, wyłączonym, dotyczącym monotypicznej grupy młodych mężczyzn".

Szef konferencji rektorów seminariów duchownych dodał, że rektorzy będą też rozmawiać o tym, na ile tradycyjne modele życia seminaryjnego są żywe i adekwatne a na ile wymagają restrukturyzacji w obliczu nowych wyzwań. 

Gościem specjalnym będzie o. Amaury Begasse de Dhaem SJ z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, przez wiele lat wykładowca w Belgii. Prelegent jest specjalistą prawa konstytucyjnego, filozofem i teologiem specjalizującym się w chrystologii i soteriologii. Dla środowiska polskich rektorów poprowadzi zajęcia pt. "Jezus, Formator formatorów: wspólnota uczniów jako przestrzeń wzrastania w wierze". - Ten temat podejmiemy z perspektywy moderatorów. Seminarium jest nie tylko miejscem obecności kleryków, ale też kapłanów-formatorów, wszyscy razem tworzymy wspólnotę w drodze, wszyscy mamy jednego mistrza - Jezusa - wyjaśnił ks. dr Rzeszowski.

W programie trzydniowej konferencji, przewidziano też zagadnienia wokół tematu mystagogii, liturgii czyli pogłębienia doświadczenia wiary.

W dorocznej konferencji rektorów uczestniczy 82 rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych.
awo / Licheń
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 05 września 2016