Polak wicegenerałem pallotynów

XXI Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) wybrało ks. Józefa Lasaka pierwszym radcą generalnym (wicegenerałem). Zebranie Generalne jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i zbiera się co sześć lat. Obecne obraduje w domu rekolekcyjnym Boskiego Mistrza w Ariccia koło Rzymu.

Bierze w nim udział 65 delegatów reprezentujących około 2400 pallotynów pracujących w ponad 50 krajach świata. W sobotę po południu został wybrany Generał Stowarzyszenia. Ponownie został nim pochodzący z Indii Ks. Jacob Nampudakam. 3 października dokonano wyborów pozostałych członków Rady Generalnej: 4 radców, ekonoma, sekretarza i prokuratora. W nowej radzie generalnej zasiada osiem osób pochodzących z ośmiu różnych jednostek pallotyńskiej administracji. Obok ks. Józefa Lasaka Polaków w Radzie reprezentuje również ks. Adam Golec, który do tej pory był wicegenerałem.

Ks. Józef Lasak SAC urodził się 10 lipca 1962 r. w miejscowości Ząb k. Zakopanego. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił w 1982 r. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1984 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie 6 maja 1989 r. Po święceniach, przez rok pełnił posługę wikariusza w parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. W 1990 r. wyjechał do Rzymu na studia specjalistyczne z psychologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.

Po powrocie z Rzymu, w latach 1996-2002 pełnił funkcję prefekta alumnów w WSD SAC w Ołtarzewie. W 2002 r. został mianowany dyrektorem Okresu Wstępnego (nowicjatu) Prowincji Chrystusa Króla SAC w Wadowicach. W marcu 2005 r. został wybrany radcą prowincjalnym Prowincji Chrystusa Króla SAC. W tym samym roku we wrześniu objął urząd rektora (przełożonego) wspólnoty pallotynów na Krzeptówkach w Zakopanem. Funkcję tę pełnił do marca 2008 r., kiedy to po raz pierwszy został wybrany przełożonym prowincjalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - funkcję tę sprawował do dnia dzisiejszego.

xak (KAI Rzym) / Ariccia
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 03 października 2016