Boże Narodzenie w Betlejem

- Modlimy się, aby radosną nowinę słychać było w Aleppo i Mosulu, a na ich ulicach zapanował pokój, tak by każdy mógł powrócić do swej ojczyzny i żyć w spokoju i godności” – głosi orędzie bożonarodzeniowe zwierzchników chrześcijan w Ziemi Świętej.

Procesja tysięcy pielgrzymów z całego świata, z jerozolimskiego Starego Miasta do Betlejem, rozpoczęła uroczystości Bożego Narodzenia w Betlejem i całej Ziemi Świętej. O północy 24 grudnia abp Pierbattista Pizzaballa w asyście franciszkanów posługujących w Ziemi Świętej oraz z duchownymi z Beit Jala i Ramallah, odprawił uroczystą pasterkę w bazylice Narodzenia Pańskiego, zbudowanej w miejscu, gdzie wg tradycji Jezus przyszedł na świat. W pasterce wzięło udział ok. 50 tysięcy wiernych.

Do tradycji należy również obyczaj wspólnej Wieczerzy Wigilijnej na terenie katolickiego kościoła św. Katarzyny, który połączony jest z Bazyliką i Grotą Narodzenia Pana Jezusa. W uroczystej Wieczerzy Wigilijnej brał udział m.in. abp Pizzaballa jako nowy administrator apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Ziemi Świętej oraz prezydent Palestyny Mahmoud Abbas razem z korpusem dyplomatycznym. 

W dniu Bożego Narodzenia, patriarchowie i biskupi Ziemi Świętej wydali wspólne przesłanie do całego świata. Podkreślają w nim, że razem z wcieleniem Słowa otrzymaliśmy obietnicę życia w obfitości, która przełamuje mury strachu, zwątpienia oraz niewoli.

„Dzisiaj w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie wielu lęka się tego, co może przynieść kolejny dzień. Boimy się wojny, przemocy, rozlewu krwi, przesiedlenia, ucisku i wszelkiego rodzaju prześladowań. Modlimy się, aby radosną nowinę słychać było w Aleppo i Mosulu, a na ich ulicach zapanował pokój, tak by każdy mógł powrócić do swej ojczyzny i żyć w spokoju i godności” – głosi orędzie bożonarodzeniowe zwierzchników chrześcijan w Ziemi Świętej.

„Nasze miejsca święte i ośrodki pielgrzymkowe nadal są źródłem umocnienia i oparciem dla naszej obecności w tym regionie. Dają poczucie braterstwa, a co najważniejsze, stwarzają atmosferę serdeczności i wzajemnego szacunku między różnymi wspólnotami. Obecny status tych miejsc i kościelne instytucje zabezpieczają je w niepewnej i delikatnej sytuacji” – głosi świąteczne przesłanie.

Zwierzchnicy Kościołów Ziemi Świętej zwrócili się także do lokalnych władz o „ochronę i poszanowania świętości wszystkich religii i praktyk religijnych w Jerozolimie i poza nią”. Wezwali przedstawicieli władzy, aby podążali „drogami pokoju, sprawiedliwości i pojednania dla wspólnego dobra wszystkich”. 

Zapewnili, że modlą się za cierpiące na Bliskim Wschodzie i na całym świecie dzieci. „Niech obchody Bożego Narodzenia przyniosą całej ludzkości głębsze zrozumienie Dobrej Nowiny, przemieniając nasze lęki, niepewności i niepokoje w radość Wcielenia, osadzoną w nadziei, pokoju i Miłości” – czytamy na zakończenie. Przypomnijmy, że w Ziemi Świętej jest coraz mniej chrześcijan z uwagi na brak możliwości normalnego życia, zwłaszcza w otoczonym separacyjnym murem Betlejem.

Jednym z ważnych, polskich akcentów w Betlejem jest prowadzony od 2010 roku przez Siostry Elżbietanki sierociniec Home of Peace, Dom Pokoju, który niesie pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom na terytorium Autonomii Palestyńskiej. Siostry opiekują się i troszczą o wychowanie dzieci, które posyłają do katolickich szkół. Elżbietanki starają się również zapewnić wsparcie i pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu. Pierwszy Dom Pokoju zbudowały polskie siostry prawie 50 lat temu, w 1967 r. na górze Oliwnej w Jerozolimie. Sierocińce Home of Peace to dar zaangażowanej Polonii na całym świecie dla dzieci z terenów Ziemi Świętej.

Iwona Flisikowska / Betlejem
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 grudnia 2016