O łaskę uzdrowienia Kasi...

... chorej na białaczkę (lat 12), za wstawiennictwem Sługi Bożego Giuseppe Lazzatiego, módlmy się.