Białystok: dziś święcenia biskupie i ingres abp Tadeusza Wojdy

W Białymstoku odbędą się dziś świecenia biskupie i ingres abp. Tadeusza Wojdy SAC do archikatedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Były podsekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów zastąpi abp. Edwarda Ozorowskiego.

Uroczysta liturgia rozpoczynanie się o godz. 11.00. Głównym szafarzem święceń będzie kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Współkonsekratorami będą abp Edward Ozorowski oraz biskup warszawsko-praski bp Henryk Hoser SAC. Prezbiterami asystującymi będą ks. Krzysztof Wojda SAC, brat abp. nominata oraz ks. prał. Józef Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Na początku obrzędu święceń, po Hymnie do Ducha Świętego, odczytana zostanie bulla papieża Franciszka. Homilię wygłosi kard. Fernando Filoni. Po złożeniu przez elekta przyrzeczeń, odśpiewana zostanie litania do Wszystkich Świętych, po której nastąpi nałożenie rąk i modlitwa święceń, namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów biskupich – mitry, pierścienia i pastorału. Następnie przedstawiciele duchowieństwa i wiernych oddadzą cześć nowo wyświeconemu biskupowi. 

Po zakończeniu obrzędów Komunii Świętej, nowy arcybiskup metropolita, konsekrator i współkonsekratorzy, Nuncjusz Apostolski oraz członkowie Kolegium Konsultorów podpiszą dokumenty święceń oraz kanonicznego objęcia archidiecezji białostockiej.

W uroczystości udział weźmie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Penacchio, przedstawiciele Nuncjatury, kardynałowie i biskupi, członkowie zgromadzenia Pallotynów, dyplomaci, przedstawiciele władz i parlamentarzyści oraz służby mundurowe.

Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Trwam, TVP3 Białystok i Radio Białystok. Przebieg uroczystości będą mogli śledzić również widzowie TVP Info oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w TVP3 Kielce.

***
Ks. Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu Pietrzyk.

W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoła podstawowej w Kowali, a w latach 1972-1976 do liceum ogólnokształcącego, które ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, a jednocześnie w latach 1980-1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone tytułem magistra.

W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej, został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. „Nurty teologii misji z Münster i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 roku.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Od 12 grudnia 2007 r. pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
24 lipca 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Ponadto od 1991 r. ks. Wojda jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

Jest też autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.
tm / Białystok
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 czerwca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski