Bp Bryl: dla Boga jesteśmy ważniejsi, niż wszystko, co stworzył

„Nawet jeśliby inni nas zlekceważyli, przekreślili naszą godność, to Bóg nigdy nas nie zostawi, bo jesteśmy dla Niego ważniejsi niż wszystko, co stworzył” – podkreślił w homilii bp Damian Bryl. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przewodniczył Mszy św. transmitowanej z sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej na cały świat przez TVP Polonia.

W homilii kaznodzieja zwrócił uwagę, że czytane dziś słowo Boże jest trudne i wymagające, ale niesie też nadzieję. Zaznaczył, że Pan Jezus w Ewangelii, posyłając Apostołów, uprzedził ich, że nie zawsze będą przyjmowani z otwartością i entuzjazmem, że mogą doświadczyć prześladowań. „W kontekście tych słów rodzą się i w nas pytania: czy jest w nas gotowość do wierności Panu Bogu, gdy trzeba za to zapłacić wysoką cenę?” – pytał biskup.

Zauważył, że Jezus mówi o wymaganiach, ale umacnia nas, zapewniając, że jesteśmy dla Niego ważni, jedyni i niepowtarzalni. „Nawet jeśliby inni nas zlekceważyli, przekreślili naszą godność, to Bóg nigdy nas nie zostawi, bo jesteśmy dla Niego ważniejsi niż wszystko, co stworzył” – podkreślił kaznodzieja.

Bp Bryl zaznaczył, że szczególnym miejscem doświadczenia miłości Bożej są sanktuaria. Przypomniał, że Polacy modlą się przed wizerunkiem Matki Bożej Literackiej w Buku od 600 lat. „Gdy przychodzimy do Niej z naszą niemocą i przygnębieniem, Maryja wskazuje na swojego Syna i mówi – Jemu to wszystko powierzcie, On ma moc, by przemienić waszą biedę” – mówił kaznodzieja.

Zaprosił również na uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej, której 10 września na stadionie miejskim w Buku będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. „Przez nałożenie koron pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i miłość do Jezusa i Jego Matki” – zauważył bp Bryl.

Buk to niewielka miejscowość położona 30 km od Poznania. W świątyni parafialnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, będącym sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, w głównym ołtarzu, znajduje się otoczony szczególnym kultem mieszkańców miasta, parafii i regionu obraz Maryi zwany Matką Bożą Literacką. Madonna bukowska należy do typu „Hodegetria” (przewodniczka, wskazująca drogę), rozpowszechnionego w rozmaitych odmianach w całej Polsce.

Początki Jej kultu sięgają XIV w. Kroniki podają, że w roku 1576 istniało tam „Bractwo Literackie”, które opiekowało się cudownym obrazem. To właśnie od tego bractwa pochodzi przydomek nadany cudownemu wizerunkowi. W 1698 r. ówczesny biskup diecezji – po wysłuchaniu opinii specjalnej komisji – potwierdził nadprzyrodzony charakter łask wypraszanych przed bukowskim obrazem oraz prawdziwość cudów doznawanych tam przez wiernych za przyczyną Maryi.

W 1806 r. waląca się wieża zniszczyła kościół. Cudowny obraz ocalał i został przeniesiony do kościoła św. Krzyża. Po odzyskaniu niepodległości i odrestaurowaniu wizerunku w 1934 r. został on ponownie uroczyście wprowadzony do bukowskiej świątyni. Wtedy też zrodziła się myśl o jego koronacji, która jednak nie doszła do skutku z powodu śmierci ówczesnego proboszcza oraz wybuchu wojny. Pod koniec walk, w 1945 r., wycofujące się z Buku oddziały wojsk niemieckich podpaliły kościół. Razem z kościołem spłonął wówczas także cudowny obraz. 3 października 1948 abp Walenty Dymek konsekrował odbudowany kościół, w którego ołtarzu głównym umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. 

Kościół pw. św. Stanisława Bp. i M. w Buku otrzymał tytuł diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w 2015 r.

Koronacja obrazu Matki Bożej Literackiej koronami poświęconymi przez papieża Franciszka na Jasnej Górze w 2016 r. odbędzie się 10 września br.
msz / Buk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 czerwca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski