Karmelici bosi przejęli od Archidiecezji Warszawskiej jedną z najstarszych parafii

Karmelici bosi przejęli od Archidiecezji Warszawskiej jedną z najstarszych parafii. Od 1 lipca będą posługiwać w kościele Świętej Trójcy na Solcu. Na mapie Warszawy będzie to w przyszłości miejsce, gdzie będzie można liczyć na spowiedź i kierownictwo duchowe.

„To było duże moralne zobowiązanie archidiecezji warszawskiej, która po kasacie zakonu przejęła po karmelitach bosych kościół seminaryjny (obecnie jest to konkatedra) wraz z budynkiem seminarium duchownego przy Krakowskim Przedmieściu, który był klasztorem” – stwierdził metropolita warszawski wyrażając radość, że „ta historyczna sprawa została zwieńczona”, a – jak się wyraził - „zyska na tym parafia”. Będzie więcej kapłanów: proboszcz, wikariusze, kapelan szpitala, poza tym zakonnicy wniosą także duchowość karmelitańską. Służyć też będą jako spowiednicy – zapowiedział kard. Kazimierz Nycz.

- Odebrałem dekret i mam być historycznie pierwszym karmelitańskim proboszczem parafii Świętej Trójcy na Solcu – cieszy się ks. Jacek Olszewski OCD, mianowany proboszczem parafii w dekanacie śródmiejskim.

Pytany o plany duszpasterskie odpowiada, że na razie będzie się przyglądać. "Chcemy kontynuować dotychczasową pracę księży a z czasem nadać też rys duchowości karmelitańskiej. Myślimy m.in. o spowiednictwie i kierownictwie duchowym, ale też bardziej medytacyjnym podejściu do duszpasterstwa. Ale to nie od razu, bo potrzebujemy też czasu, aby wejść w pracę naszych poprzedników - zaznaczył o. Olszewski OCD.

Obecność karmelitów bosych w Warszawie była bardzo znacząca do powstania styczniowe, ale została przerwana nie z naszej winy. Wsparliśmy powstanie styczniowe i to było naszą „winą”, za którą zostaliśmy wyrzuceni przez zaborcę - dopowiada nowy proboszcz parafii na Solcu.

W ostatnim czasie karmelici bosi posługiwali duszpastersko w Warszawie w kaplicy na Mokotowie, gdzie mieści się Kuria Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na świecie jest ok. 3 tys. karmelitów bosych, w Polsce ok. 350 a w warszawskiej prowincji ok. 100. Na Solcu, w początkowym etapie będzie posługiwało 3 zakonników, potem 7-8.

Parafia Świętej Trójcy na Solcu powstała na początku XV wieku. Obecny kościół zbudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy królowej Marii Kazimiery Sobieskiej. Jego fundatorem był wojewoda czernichowski Fryderyk Falkerzamb, który po przejściu z luteranizmu na katolicyzm zobowiązał się wybudować klasztor dla ojców Zakonu Świętej Trójcy, czyli trynitarzy. Nadal w ołtarzu głównym znajduje się figura Jezusa Nazareńskiego otoczona od wieków kultem wiernych.

Do diecezji kościół należał od 1887 r. po opuszczeniu klasztoru przez trynitarzy wskutek represji po powstaniu styczniowym.

archwwa.pl / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 czerwca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski