Warszawa: prof. Dembiński i o. Bartoszewski laureatami Nagrody Społecznej im. kard. Wyszyńskiego

Prof. Paul Dembiński, znany ekonomista z Genewy, o. Gabriel Bartoszewski OFM cap, postulator w wielu procesach kanonizacyjnych oraz Fundacja Nowy Staw, organizator Chrześcijańskich Tygodni Społecznych - zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Społecznej im. Kardynała Wyszyńskiego za rok 2016, która zostanie wręczona 23 czerwca w pałacu Wilanowskim o godz. 17.

Honorowym gościem uroczystości będzie Prymas Polski abp. Wojciech Polak, a wręczenie Nagrody poprzedzi debata: "Patriotyzm – inspiracja życiem, myślą i dziełem Prymasa Tysiąclecia" z udziałem Anny Rastawickie, Marka Bieńkowskiego, Michała Drozdka i Adama Pęzioła, organizowana z okazji 36. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia. 

Nagroda Społeczna im. Kardynała Wyszyńskiego za rok 2016 została przyznana przez Kapitułę, której przewodniczy prof. Jan Żaryn, trzem osobom: 

1. Za działalność naukową przyczyniającą się do rozwoju katolickiej nauki społecznej i zastosowania jej zasad w naukach szczegółowych. Panu prof. Paulowi H. Dembinskiemu z Genewy, dyrektorowi Obserwatorium Finansowego w Genewie. 

2. Za praktyczne wdrażanie zasad katolickiej nauki społecznej i upowszechnianie ich wśród młodzieży polskiej i z krajów pobratymczych – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z Lublina. Fundacja obchodzi w bieżącym roku 25 lecie działalności. 
O jej imponującym dorobku i rozległej działalności można przeczytać na stronach Fundacji: http://www.eds-fundacja.pl/ Jednym z istotnych dzieł Fundacji jest zorganizowanie wraz z innymi organizacjami pięciu już Chrześcijańskich Tygodni Społecznych, których Fundacja była inicjatorem i zawsze głównym organizatorem. Obecnie trwają przygotowania do VI ChTS-u, który tym razem odbędzie się w Warszawie. http://www.tydzienspoleczny.eu/ 

3. Za działania na rzecz uznania świętości Patrona Nagrody, wielkiego twórcy katolickiej nauki społecznej Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz za całokształt służby narodowi i Kościołowi – Ojcu dr. Gabrielowi Bartoszewskiemu OFM Cap. 

Nagroda Społeczna im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyznawana jest przez Kapitułę powoływaną przez Fundację "SPES". Celem Fundacji - której przewodniczy Michał Drozdek - jest wspieranie rozwoju myśli chrześcijańsko-demokratycznej oraz ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. 

Fundacja "SPES" została powołana w 2002 r. z inicjatywy znanego działacza chrześcijańsko-społecznego Janusza Zabłockiego, zmarłego w 2014 r. - twórcy m. in. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, katolicko-społecznego tygodnika "Ład" oraz Stronnictwa Pracy. Fundacja skupia obecnie środowisko znanych ekspertów i promotorów Katolickiej Nauki Społecznej. W latach 2002 - 2007 r. Fundacja „SPES” była wydawcą czasopisma „Znaki Nowych Czasów", którego redaktorem naczelnym był Michał Drodek.
mp / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 czerwca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski