Watykan: jutro mianowanie nowych kardynałów

W środę 28 i w czwartek 29 czerwca – odbędą się w Watykanie dwa ważne wydarzenia pod przewodnictwem papieża: najpierw konsystorz, na którym wręczy on oznaki godności kardynalskiej pięciu hierarchom z całego świata, nazajutrz zaś pobłogosławi i przekaże paliusze nowym metropolitom. Chodzi o arcybiskupów, którzy objęli swe urzędy w okresie od poprzedniego tego rodzaju obrzędu. W tym drugim gronie jest trzech arcybiskupów z Polski: Józef Górzyński z Olsztyna, Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku.

Podczas pierwszej uroczystości – czwartego w obecnym pontyfikacie zwyczajnego konsystorza publicznego – który rozpocznie się o godz. 16, Franciszek nałoży czterem nowym kardynałom czerwone birety, wręczy im pierścienie oraz przydzieli każdemu z nich kościół lub diakonię rzymską. Jest to symbol jedności i łączności każdego kardynała z papieżem i Rzymem. W godz. 18-20 na dziedzińcu Auli Pawła VI nowi purpuraci będą przyjmować życzenia i pozdrowienia od krewnych, znajomych i przyjaciół. W czasie dotychczasowych 4 konsystorzy (łącznie z najbliższym) papież włączył w skład Kolegium Kardynalskiego 61 duchownych.

Oto lista przyszłych kardynałów, ogłoszonych przez papieża 21 maja:

1. Jean Zerbo, Malijczyk, ur. 27 XII 1943 r.

2. Juan José Omella, Hiszpan, ur. 21 IV 1946 r.

3. Anders Arborelius OCD, Szwed, ur. 24 IX 1949 r.

4. Louis-Marie Ling Mangkhanekhom, Laotańczyk, ur. 8 IV 1944 r.

5. Gregorio Rosa Chávez, Salwadorczyk, ur. 3 IX 1942 r.

W czwartek 29 bm. o godz. 9.30 rozpocznie się ceremonia poświęcenia przez Franciszka paliuszy, które następnie przekaże on nowym arcybiskupom-metropolitom; wśród nich są trzej Polacy, arcybiskupi: Józef Górzyński z Warmii (Olsztyna), Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku. Potem wszyscy hierarchowie będą koncelebrować ma pl. św. Piotra Mszę św. pod przewodnictwem Ojca Świętego.

Paliusz jest symbolem jedności metropolitów, czyli zwierzchników metropolii – prowincji kościelnych – z papieżem. Jest liturgiczną oznaką honorową i władzy, noszoną w czasie uroczystych liturgii przez papieża wszędzie, gdziekolwiek ją sprawuje, i przez arcybiskupów-metropolitów na terenie ich metropolii. Paliusz arcybiskupi jest szeroką okrągłą wstęga nakładaną na ramiona, której dwa końce spływają na plecy i piersi. Ozdabia go sześć krzyżyków wykonanych z czarnej wełny.

Paliusze wykonywane są z wełny dwóch baranków, pobłogosławionych przez papieża w święto św. Agnieszki w rzymskiej bazylice ku jej czci (św. Agnieszki za Murami). Obecnie wykonuje je powstała przed kilkunastu laty manufaktura koło Maceraty, która przywraca tradycje dawnego tkactwa, budując m.in. maszyny na wzór starych. Siostry benedyktynki na Zatybrzu, które przez wieki tkały te oznaki godności arcybiskupiej, dziś już tylko je wykańczają, naszywając krzyżyki i dokonując innych uzupełnień.

Papieże błogosławili paliusze a następnie nakładali je poszczególnym metropolitom w czasie specjalnego obrzędu w Rzymie 29 czerwca - w uroczystość św. Piotra i Pawła; ale w 2015 Franciszek postanowił, że od tego roku w Watykanie odbywać się będzie jedynie poświęcenie paliuszy, po czym zainteresowani zabiorą je do swych stolicy metropolitalnych i tam nałożą im je nuncjusze apostolscy. Zamiarem papieża było dowartościowanie w ten sposób Kościołów lokalnych. W latach 2013-16 paliusze otrzymało z rąk Ojca Świętego lub w swych archidiecezjach łącznie 130 arcybiskupów-metropolitów, w tym 4 Polaków: Marek Jędraszewski (jako metropolita łódzki), Józef Kupny (Wrocław), Wojciech Polak (Gniezno) i Adam Szal (Przemyśl).
kg (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 czerwca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski