Abp Hoser: wszędzie można zostać świętym

Wszędzie można zostać świętym czyli wypełnić swoją życiowa misję - powiedział abp Henryk Hoser. Uroczystą mszą św. pod przewodnictwem bp warszawsko-praskiego zakończyła IX Pielgrzymka Piesza z Warszawa do ‘Domu św. Faustyny’ w Ostrówku, gdzie Helena Kowalska przygotowywała się do wstąpienia do zgromadzenia. W tym roku pątnikom przyświecała postać św. Brata Alberta i jego słowa „Być dobrym jak chleb".

W homilii abp Hoser podkreślił niezbywalną wartość ludzkiego życia mówiąc, że jest ono zamysłem samego Boga. - Każdy człowiek był chciany i widziany przez Pana jeszcze zanim począł się w łonie matki, dlatego nie ma życia niepotrzebnego. Wszyscy – zdrowi i chorzy, dobrze i źle się mający, są powołani przez Boga do istnienia według Jego zamysłu – powiedział kaznodzieja. 

Zwrócił jednocześnie uwagę, że wraz z darem życia człowiek otrzymuje również konkretne powołanie, które musi odkryć. - Każdy z nas ma do spełnienia życiową misję tam gdzie jest, w tym stanie, w którym jest - czy to będzie wierny świecki, osoba konsekrowana, czy kapłan - każdy otrzymuje misję życiową od Boga i musi ją odkryć w tych okolicznościach w jakich przyszło mu funkcjonować. Tak to wiedzieli to święci – zarówno ci którzy żyli w normalnych warunkach, jak i ci którym przyszło znaleźć się w obozach koncentracyjnych – powiedział bp warszawsko-praski przekonując, że wszędzie można zostać świętym a więc wypełnić swoją życiową misję. Jako przykład przywołał postać św. Maksymiliana Kolbe. 

Abp Hoser przypomniał również, że przeznaczeniem człowieka jest życie w Królestwie Niebieskim. – Jest ono najwyższą wartością ludzkiego istnienia, niczym biblijny skarb czy drogocenna perła, stąd wszelkie dobra które cenimy stoją dużo niżej niż ono. Jednak by to odkryć potrzeba nam prawdziwej mądrości, o którą trzeba prosić Boga – zwrócił uwagę duchowny.

Jako jedną z przewodniczek na drodze wiary duchowny wskazał św. Faustynę. – W świecie, w którym wielu brakuje właściwych kryteriów, gdzie mamią ludzi syrenie głosy, w rzeczywistości której trudno odróżnić dobro od zła, ona pokazuje nam jasną drogę podążania za Chrystusem – mówił abp Hoser.

Ostrzegł, że poprzez życiowe wybory człowiek sam decyduje o swojej przyszłości. - Sąd Ostateczny nie jest ani Trybunałem Konstytucyjnym ani Sądem Najwyższym, które często mylą się, szukając w ciemnościach. Sąd Ostatecznym jest absolutną prawdą o świecie i o człowieku. Dlatego tam nie będzie odwołania, czy jakiejkolwiek kontestacji wyroku. Wszyscy, a więc zarówno zbawieni jak i potępieni, którzy sami odrzucili Królestwo Niebieskie - uznają wyrok za sprawiedliwy – powiedział bp warszawsko-praski.

Na zakończenie poprosił o modlitwę za młodzież by umiała odczytać swoje powołanie i z hojnością serca odpowiedziała na Boże zaproszenie. 

W tym roku w IX Pielgrzymce Pieszej z Warszawa do ‘Domu św. Faustyny’ w Ostrówku wzięło udział ok. 450 pątników. Wychodząc z kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej w ciągu dwóch dni mieli oni do pokonania ok. 30km. 
Po drodze nawiedzili min. Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, Katedrę Warszawsko-Praska, oraz Bazylikę Świętej Trójcy w Kobyłce.
mag / Ostrówek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 lipca 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski