Rosja: Patriarchat Moskiewski o zbliżającej się wizycie kard. P. Parolina

W trakcie zbliżającej się wizyty watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietro Parolina w Rosji omówiona zostanie sytuacja na Ukrainie, a także inne problemy związane ze stosunkami prawosławno-katolickimi, ale bez poruszania tematu ewentualnego przyjazdu papieża do Moskwy. Poinformował o tym sekretarz Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych (OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego ks. hieromnich Stefan (Igumnow). Kardynał będzie przebywał w Moskwie w dniach 20-24 sierpnia.

"Okresowe destrukcyjne działania grekokatolików na Ukrainie mają wpływ na stosunki prawosławno-katolickie" - powiedział rosyjskiej agencji prasowej " Interfax-Religia" przedstawiciel Patriarchatu. Dodał, że "problem ukraiński ma też swój wymiar humanitarny". Jednocześnie zaznaczył, że Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) "docenia stanowisko Watykanu w tej sprawie, nie pozwalające na mieszanie go w nasilanie kryzysu ukraińskiego, aby wyprowadzić ten konfliktu na płaszczyznę ściśle religijną".

Sekretarz OWCS podkreślił aktywizację kontaktów prawosławno-watykańskich po ubiegłorocznym spotkaniu Cyryla z Franciszkiem, dodając, że w tym kontekście przyjazd kard. Parolina "wyznaczy kolejny etap współdziałania, które rozwija się w bardzo różnych kierunkach". Zdaniem rozmówcy agencji zwierzchnicy dwóch największych Kościołów chrześcijańskich: rzymskokatolickiego i RKP nie obawiają się odpowiedzialnych wystąpień w sprawach społecznych, w obronie tradycyjnych wartości moralnych i chrześcijan cierpiących w różnych regionach świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz w wielu innych sprawach. "Od pomyślnego rozwiązania tych zagadnień zależy przyszłość całej ludzkości" - oświadczył o. hieromnich.

Przypomniał też niedawną wypowiedź kard. Parolina nt. jego zbliżającej się wizyty w Rosji, iż nie zamierza poruszać podczas niej sprawa przyjazdu papieża Franciszka do tego kraju.
kg (KAI/RV/I-R) / Moskwa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 sierpnia 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski