Warszawa: spotkanie autorskie z twórcami nowej biografii ks. Popiełuszki

Spotkanie z Ewą K. Czaczkowska i Tomaszem Wiścickim - autorami najnowszej książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego” odbyło się we wtorek, w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Z twórcami biografii rozmawiał redaktor Piotr Zworski.

Autorzy zgodzili się, że historia bł. ks. Jerzego Popiełuszki pokazuje, że dla Boga nie ma przypadków, bo każdy ma swoje miejsce w planie Bożym. Tomasz Wiścicki wskazał, że ks. Popiełuszko nie miał predyspozycji kaznodziejskich, nie miał dobrego zdrowia, nie wyróżniał się wśród innych kapłanów. - Jednak własnym świadectwem i autentycznością pociągał za sobą tłumy – podkreślił redaktor.

- Ksiądz Jerzy miał świadomość, że nie jest dobrym kaznodzieją. Dlatego na przygotowywaniu homilii spędzał całe godziny, zapisywał i ważył każde słowo – przypomniała Ewa Czaczkowska. Autorka zaprzeczyła pogłoskom, że homilie ks. Popiełuszki były pisane przez kogoś innego.


Z kolei Wiścicki zwrócił uwagę, że fenomenem ks. Jerzego było to, że swoim świadectwem przyciągał do Kościoła osoby, które wcześniej i później z Kościołem instytucjonalnym nie mieli nic wspólnego, a czasem był nawet niewierzące. – Trzeba podkreślić, że nie odbywało się to kosztem przemilczania trudnych do przyjęcia prawd wiary, na przykład kwestii moralności. Ksiądz Jerzy umiał dać świadectwo, którym po prostu zarażał innych – przyznał red. Wiścicki.

Autorka biografii o prymasie Wyszyńskim, św. siostrze Faustynie i bł. ks. Popiełuszce przyznała, że zgłębiając biografie świętych, można odkryć prawdę o tym, że Bóg do wielkich rzeczy powołuje ludzi prostych. - Pan Bóg wybiera osoby zwyczajne, które wyróżniają się „normalnością”; osoby, do której każdy może się zbliżyć. Taki był właśnie ks. Jerzy Popiełuszko – stwierdziła Ewa Czaczkowska. Przyznała również, że ks. Popiełuszko jest dobrym przykładem, że święci Kościoła byli też normalnymi ludźmi. – Gdy ksiądz Jerzy rozstał się w sporze z innym duchownym z Anina, przyjechał do niego po roku, wręczając koniak – przypomniała anegdotę.

Autorzy biografii przypomnieli ostatnie dni i godziny życia kapelana „Solidarności”. Tomasz Wiścicki zwrócił uwagę, że wiele informacji dotyczących śmierci ks. Jerzego było i ciągle jest niejawnych. – Wiele na temat ostatnich godzin życia błogosławionego można było dowiedzieć się z zafałszowanego procesu toruńskiego. Inne dokumenty zostały odtajnione dzięki upadkowi komunizmu. Jednak przełomu na razie nie ma - wskazał Wiścicki.

Spotkanie autorskie z Ewą K. Czaczkowską i Tomaszem Wiścickim - autorami książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego” odbyło się na terenie parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie posługiwał i pochowany został kapelani patron „Solidarności”. W spotkaniu, które poprowadził redaktor Piotr Zworski udział wzięli m. in. ks. prał. Jan Sikorski i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, ks. Marcin Brzeziński.

Książka „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego” jest pierwszą pełną biografią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, wartościową i znakomicie udokumentowaną publikacją na temat jego życia i działalności oraz kultu, jaki po jego męczeńskiej śmierci rozprzestrzenił się po całym świecie.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie, był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Podczas Mszy za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie - zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą "zło dobrem zwyciężaj" - przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie watykańska Kongregacja ds. Kongregacyjnych bada autentyczność cudu, który może być podstawą do ogłoszenia świętości błogosławionego. 

Ewa K. Czaczkowska, Tomasz Wiścicki, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia Błogosławionego”, Wydawnictwo Edipresse Książki, 2017.
mip / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 września 2017
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski