Bp Greger: nie przezwyciężymy żadnego kryzysu bez moralności

Gdzie brakuje wartości moralnych, tam żaden kryzys nigdy nie zostanie przezwyciężony – podkreślił bp Piotr Greger, który 10 grudnia przewodniczył uroczystościom odpustu parafialnego ku czci św. Mikołaja w bielskiej katedrze. 
Duchowny  przypomniał, że program odnowy, zaprezentowany przez Jana Chrzciciela, jest ciągle aktualny i jawi się w całej historii jako nieustanna wartość.

W homilii bp Greger wskazał na postać Jana Chrzciciela, obecną co roku w Ewangelii drugiej i trzeciej niedzieli Adwentu. - Jan Chrzciciel był człowiekiem wielkiego autorytetu, na który sobie zapracował tym, jak żył  i tym, co głosił zapowiadając oczekiwanego Mesjasza. We współczesnym świecie potrzeba nam takich autorytetów – podkreślił.


- Jan okazuje się być wielkim realistą. Wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwości człowieka, którą traktuje jako elementarny warunek odnowy wszystkich obszarów życia osobistego i wspólnotowego – zaznaczył duchowny.

- Wszędzie, gdzie brakuje wartości moralnych, tam żaden kryzys - polityczny, społeczny, gospodarczy, a nawet religijny - nigdy nie zostanie przezwyciężony. Janowy program odnowy jest ciągle aktualny i jawi się w całej historii jako nieustanna wartość. To jest Janowa praca u podstaw, podyktowana troską o naszą przyszłość. To są bardzo konkretne wymogi naszego adwentowego oczekiwania i czuwania – dodał hierarcha.

Biskup wyjaśnił również, że od roku 2015 decyzją rzymskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podczas liturgii sprawowanej w polskich kościołach, czytane są teksty zaczerpnięte z piątego wydania Biblii Tysiąclecia, a nie, jak było do tej pory, z wydania drugiego. Zwrócił przy tym uwagę, że zamiast o „początku Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”, dziś słyszymy o „początku Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”. 

- To jest zasadnicza różnica, zupełnie inne spojrzenie. To nie jest nasze myślenie i pisanie Ewangelii o Jezusie, ale Jego Ewangelia. To nie my o Nim, ale On sam o sobie,  to nie Kościół o Synu Bożym, ale On o Kościele i każdym człowieku. W takim ujęciu Jezus nie jest przedmiotem Ewangelii, ale jej autorem – dodał  biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

rk / Bielsko-Biała

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 grudnia 2017
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski