Bp Muskus: osoby konsekrowane nie mogą być ludźmi teoretycznymi

Osoba konsekrowana nie może być człowiekiem teoretycznym, to znaczy takim, który o spotkaniu z Bogiem żywym potrafi opowiadać tylko pięknymi i wzruszającymi słowami – mówił bp Damian Muskus OFM w bazylice Mariackiej podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. Biskup przestrzegł, że "brak ochotnego pójścia za Chrystusem, mimo Jego wołania, to niestety często owoc antyświadectwa i niewierności osób odzianych w habity i sutanny”.

Odwołując się do drogi powołania osób konsekrowanych, bp Muskus, który sam jest zakonnikiem – franciszkaninem, przypomniał, że u jej początku stało spotkanie z Bożą łaską. „Pan wyszedł nam naprzeciw, by oznajmić, że wybrał dla nas inne życie. On nas też otworzył na to odnawiające spotkanie i uzdolnił do tego, byśmy weszli z Nim w zażyłą relację” – stwierdził.

Duchowny zaznaczył, że człowiek spotkania potrafi dawać swoim życiem świadectwo o tym, że jego powołanie nie jest abstrakcyjnym projektem, ale owocem fascynacji Jezusem. Przeniknięty jest również duchem ofiarności, bez której życie radami ewangelicznymi jest niemożliwe. 

Kaznodzieja przestrzegał, że człowiek spotkania nie może być „osobą teoretyczną”, czyli taką, która o spotkaniu z Bogiem żywym potrafi opowiadać tylko pięknymi i wzruszającymi słowami. „Ten, kto nie potrafi w codzienności, bez słów mówić o spotkaniu z Najwyższą Miłością, ten pozostanie, czy tego chce czy nie, teoretycznym zakonnikiem albo teoretyczną siostrą zakonną” – mówił. 

Zauważając, że współczesny świat, a w nim zwłaszcza młodzież, potrzebuje świadectwa osób konsekrowanych i ich wierności, krakowski biskup pomocniczy zauważył, że „brak ochotnego pójścia za Chrystusem, mimo Jego wołania, to niestety często owoc antyświadectwa i niewierności osób odzianych w habity i sutanny”. „Czy uświadamialiśmy sobie kiedyś, że swoim teoretycznym życiem kapłańskim czy zakonnym możemy zagłuszać głos Jezusa w sercach młodych?” – pytał.

Bp Muskus zaapelował, by zamiast tworzyć „pomysłowe i oryginalne strategie powołaniowe”, osoby konsekrowane zastanowiły się najpierw, czy są ludźmi świadectwa. „Wierność, duch poświęcenia i ofiary, wewnętrzny pokój - to wartości, których nie wolno nam odrzucać  na korzyść łatwych, powierzchownych i na pozór atrakcyjnych form głoszenia” – przestrzegał.

md / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 2 lutego 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski