Bydgoszcz: modlitwa w 65. rocznicę śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

„Kiedy dzisiaj jesteśmy świadkami sytuacji, w których próbuje się z bohaterów zrobić zbrodniarzy, a oprawców wynosi się na piedestał, istotne jest przypominanie prawdziwej historii” - powiedział ks. płk Zenon Surma. W Bydgoszczy uczczono 65. rocznicę śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Modlitwa w kościele garnizonowym odbyła się z inicjatywy kibiców Zawiszy Bydgoszcz. - Generał Fieldorf „Nil” to człowiek, który poświęcił życie ojczyźnie, podejmując walkę z najeźdźcą. Jednocześnie wskazywał młodemu pokoleniu, że walka o ojczyznę polega także na zdobywaniu wiedzy, kształceniu się, przysparzaniu elit politycznych, kulturalnych, ekonomicznych, które poprowadzą następne pokolenie drogą ku przyszłości pięknej, wspaniałej, wzorującej się na najszlachetniejszych córkach i synach polskiego narodu - mówił proboszcz parafii wojskowej oraz dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma.

Ksiądz płk Zenon Surma określił generała „Nila” jako jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego. 

Generał August Emil Fieldorf „Nil” urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie. W czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej przeszedł długi szlak bojowy. W okresie międzywojnia był oficerem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. We Francji organizował Związek Strzelecki. Jego członkowie w czasie II wojny światowej zasilili szeregi ruchu oporu. Po powrocie do Polski objął funkcję dowódcy oddziału Korpusu Ochrony Pogranicza w Trokach, a później w Wilnie. Od roku 1938 dowodził 51. Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych. Po klęsce kampanii wrześniowej przedostał się na Węgry, a później do Francji i Wielkiej Brytanii. Jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego przedostał się do okupowanej ojczyzny. W latach 1942-1944 jako szef Kedywu (Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej) dowodził licznymi akcjami przeciwko Niemcom. W roku 1943 płk Fieldorf otrzymał zadanie utworzenia tajnej organizacji NIE („Niepodległość”) i kierowania nią. 

W marcu 1945 roku gen. August Fieldorf został aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem i – nierozpoznany – spędził dwa lata w łagrach. Po powrocie do Polski w roku 1947 był intensywnie poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa i kontrwywiad wojskowy. Do aresztowania doszło 9 listopada 1950 roku w Łodzi. Generał Fieldorf został przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Po długim i ciężkim śledztwie został oskarżony o zdradę narodu polskiego i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku przez powieszenie. Symboliczny grób gen. Fieldorfa znajduje się na Powązkach.

jm / Bydgoszcz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 lutego 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski